Video: Chương trình OCOP, sức bật cho nông thôn mới

20:30, 31/12/2020 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn) - Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đang góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, tạo sức bật mới cho nông thôn mới.

TIN LIÊN QUAN

.
 
 
Thực hiện: C.P


 

.