Video: Vui, buồn vụ lúa hè thu

10:09, 12/09/2015
.
 
 
Thực hiện: Ái Kiều- Thiên Hậu