Học viện anh hùng với bầu trời Tổ quốc

05:07, 02/07/2013
.

Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng Quân chủng PK-KQ không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý và bảo vệ bầu trời Tổ quốc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

 
 
Nguồn: Báo Quân đội nhân dân