Cập nhật lúc: 09:06, 01/05/2013 [GMT+7]
.

Sức mạnh của Quân đội trong Chiến thắng 30-4


Chiến thắng 30/4/1975 đã thêm một lần nữa khẳng định sức mạnh của QĐND Việt Nam - một quân đội từ nhân dân mà ra và do những người cộng sản chân chính xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện.

 

.
 
 
Nguồn VTV
.