Video: 65 năm vết bỏng hạt nhân vẫn chưa lành

11:08, 10/08/2010
.

(QNĐT)- 65 năm đã trôi qua, nhưng cái tên Hiroshima và Nagashaki vẫn luôn nhắc nhở thế giới về những đau thương từ thảm hoạ bom nguyên tử và sự cần thiết phải giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.