Video: Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng y tế cơ sở

Video 31/03/2023
(Baoquangngai.vn)- Trước thực trạng, nhiều tuyến y tế cơ sở xuống cấp trầm trọng, ngành y tế tỉnh đã và đang tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống y tế cơ sở, nhằm đảm bảo chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
.