Sắc màu nông thôn mới

11:04, 03/04/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng sự đồng thuận, góp sức của người dân, những nhà văn hóa, khu vui chơi, đường bê tông nông thôn, thủy lợi... được đầu tư xây dựng. Những công trình này đã tạo hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội, góp phần đưa diện mạo nông thôn, miền núi, hải đảo thêm phần khởi sắc, phục vụ phát triển sản xuất và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
 

Thủy lợi mang nguồn nước đến tận vườn giúp việc canh tác của người dân xã Hành Nhân ( Nghĩa Hành) thêm thuận lợi.
Thủy lợi mang nguồn nước đến tận vườn giúp việc canh tác của người dân xã Hành Nhân ( Nghĩa Hành) thêm thuận lợi.

 

Nhờ những công trình thủy lợi xây dựng từ nguồn nông thôn mới và đóng góp của người dân mà những cánh đồng ở xã Ba Điền (Ba Tơ) hồi sinh.
Nhờ những công trình thủy lợi xây dựng từ nguồn nông thôn mới và đóng góp của người dân mà những cánh đồng ở xã Ba Điền (Ba Tơ) hồi sinh.

 

 Khu vui chơi giải trí của xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) xây dựng từ nguồn đóng góp của con em địa phương đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong xã.
Khu vui chơi giải trí của xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) xây dựng từ nguồn đóng góp của con em địa phương đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong xã.

 

Hệ thống giao thông nông thôn ở xã Hành Minh (Nghĩa Hành) đã tạo thuận lợi trong đi lại, giao thương.
Hệ thống giao thông nông thôn ở xã Hành Minh (Nghĩa Hành) đã tạo thuận lợi trong đi lại, giao thương.

 

Ngọc Viên