Giữ gìn di sản nhà rường cổ ở Lý Sơn
09:00 | 21/05/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Nhà rường cổ ở huyện Lý Sơn là dạng nhà rường ba gian hai chái phổ biến ở các tỉnh Nam Trung Bộ, có niên đại cách đây hàng trăm năm. Đây là di sản quý, cần được bảo tồn và phát huy giá trị.
.
.