Khai mạc Techmart nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch
14:21 | 19/05/2022
Ngày 19/5, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (CESTI) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch 2022.
.
.