Hai nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022
15:37 | 10/05/2022
Theo tin từ Bộ Khoa học và công nghệ, Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 được trao cho hai nhà khoa học thuộc lĩnh vực toán học và hóa học.
.
.