Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện
08:36 | 19/01/2022
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 7, chiều 18/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội.
.
.