Quy định mới về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
16:18 | 24/05/2022
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2022/NĐ-CP về quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia.
.
.