Công bố đề cử 10 diễn viên nữ ấn tượng của VTV Awards 2022
17:53 | 21/09/2022
Ở hạng mục diễn viên nữ ấn tượng của VTV Awards 2022, Ban Tổ chức đã công bố 10 đề cử đầu tiên, trong đó có nhiều gương mặt chưa từng được đề cử.
.
.