Đánh giá việc biên soạn, thẩm định, xuất bản, sử dụng sách giáo khoa
14:46 | 29/09/2022
Sáng 29/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo về công tác biên soạn, xuất bản, sử dụng sách giáo khoa giáo dục phổ thông và trưng bày sách giáo khoa Việt Nam và các nước.
.
.