Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn: Phấn đấu hoàn thành trong năm 2022
22:49 | 12/08/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (dự án) triển khai từ năm 2010, đến nay vẫn còn 2 gói thầu thi công dang dở. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các hạng mục này phải hoàn thành trong vài tháng tới, để kết thúc toàn bộ dự án trong năm 2022.
.
.