Hoạt động thương mại khởi sắc
14:56 | 31/01/2023
(Báo Quảng Ngãi)- Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định và có chiều hướng khởi sắc, góp phần tạo nên diện mạo mới cho bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh.
.
.