Hòa Phát phấn đấu đạt doanh thu 160 nghìn tỷ đồng trong năm 2022
18:55 | 24/05/2022
(Baoquangngai.vn)- Ngày 24/5, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) năm 2022 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm là 160 nghìn tỷ đồng doanh thu, 25-30 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và nhiều nội dung quan trọng khác.
.
.