Nợ đọng xây dựng cơ bản: Cần xử lý triệt để
17:05 | 28/05/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, nhiều công trình xây dựng cơ bản (XDCB) đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng chưa có vốn bố trí trả nợ khối lượng đã thực hiện, dẫn đến phát sinh nợ đọng. Để hạn chế tình trạng này, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xử lý triệt để, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn.
.
.