Tăng cường xử lý rác thải sinh hoạt đô thị
14:54 | 31/01/2023
(Báo Quảng Ngãi)- Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong đô thị đang đặt ra nhiều vấn đề bất cập cần có giải pháp xử lý.
.
.