Cập nhật lúc: 22:11, 11/11/2017 [GMT+7]
.

Cải cách hành chính gắn với đổi mới quản lý giáo dục


(Báo Quảng Ngãi)- Nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ giáo dục công được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các Sở GD&ĐT nói chung và Quảng Ngãi nói riêng nhằm “Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện thống nhất đầu mối quản lý và hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục”, góp phần đổi mới quản lý giáo dục hiện nay.

Trao đổi với PV Báo Quảng Ngãi, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nguyễn Trà cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ giáo dục công cũng như thực hiện Quyết định 698/QĐ-BGDĐT ngày 7.3.2016 của Bộ GD&ĐT về việc công bố Bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh đã công bố 43 TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, bao gồm 3 lĩnh vực: Lĩnh vực GD&ĐT với 37 TTHC; lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh với 4 TTHC; lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ với 2 TTHC, đồng thời quy định nội dung cụ thể TTHC đối với từng lĩnh vực. Việc chuẩn hóa TTHC là cơ sở quan trọng để Sở GD&ĐT nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ giáo dục công, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức liên hệ giải quyết các công việc hành chính.

PV: Ông có thể nói rõ hơn về hiệu quả cung ứng dịch vụ giáo dục công?

Ông Nguyễn Trà: Giáo dục luôn là vấn đề trung tâm của đời sống xã hội và  nhận được sự quan tâm đầu tư của tất cả các quốc gia, vì có vai trò quyết định đến tương lai của mỗi người và của cả đất nước. Trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục, việc cung ứng dịch vụ giáo dục công luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Bởi từ bản chất, giáo dục được xem là một dịch vụ công, biểu hiện quyền lợi tối thiểu mà mọi công dân có quyền được hưởng; đồng thời chất lượng dịch vụ giáo dục liên quan tới quyền con người và có những hậu quả liên đới trực tiếp tới quá trình phát triển xã hội và lợi ích công.

Nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc cung ứng dịch vụ giáo dục công, trong thời gian qua, Sở GD&ĐT đã quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ giáo dục công. Trong quá trình cung ứng dịch vụ giáo dục công, Sở GD&ĐT đã triển khai thực hiện khá hiệu quả việc cải cách TTHC trên lĩnh vực GD&ĐT theo Quy định của UBND tỉnh; giải quyết TTHC kịp thời, dứt điểm và không có hiện tượng tồn đọng kéo dài. Bên cạnh đó, thông qua việc thực hiện cơ chế một cửa, ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ từng bước được nâng lên, thái độ phục vụ nhân dân chuyển biến khá rõ nét; góp phần vào việc đẩy nhanh tiến độ phát triển giáo dục.

PV: Việc triển khai thực hiện cung ứng dịch vụ giáo dục công gặp phải những khó khăn, vướng mắc gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Trà: Bên cạnh những kết quả đạt được, thì quá trình thực hiện cung ứng dịch vụ giáo dục công vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Đó là, nguồn lực và nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức phục vụ và của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ về tầm quan trọng của dịch vụ giáo dục công còn nhiều hạn chế, dẫn đến ảnh hưởng hiệu quả và chất lượng của dịch vụ. Công tác tuyên truyền cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng như công khai thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu tiến hành chưa triệt để, chưa phổ biến đến tất cả các đối tượng thụ hưởng và thiếu chiều sâu, dẫn đến các hồ sơ đăng ký và kê khai chưa đúng theo quy định, làm ảnh hưởng đến thời gian giải quyết cũng như hiệu quả cung ứng dịch vụ giáo dục công.

Ngoài ra, hoạt động lấy ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ giáo dục công (học sinh, phụ huynh học sinh, các cơ quan/tổ chức liên hệ công tác với Sở GD&ĐT...) chưa được triển khai thực hiện, nên thiếu cơ sở chính xác để cải tiến, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, nhằm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của đối tượng sử dụng dịch vụ...

PV: Vậy trong thời gian tới, ngành sẽ có những giải pháp nào nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, thưa ông?

Ông Nguyễn Trà: Để góp phần thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính, giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, đồng thời góp phần đổi mới quản lý giáo dục tại địa phương đòi hỏi ngành giáo dục phải áp dụng đồng bộ, khả thi các biện pháp nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ giáo dục công trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó, toàn ngành chú trọng việc chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu TTHC thuộc lĩnh vực giáo dục; công khai quy trình, biểu mẫu TTHC thuộc lĩnh vực giáo dục; tổ chức bộ máy phục vụ tinh gọn với nhân sự phù hợp và tổ chức cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp, hiệu quả. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và sử dụng phần mềm tin học hiệu quả. Tiến hành đo lường sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ; đồng thời cải tiến hiệu quả và chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đây là vấn đề có tính bức thiết và ý nghĩa thực tiễn cao trong quá trình cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục cũng như thực hiện đổi mới quản lý giáo dục.

TRỊNH PHƯƠNG
 (thực hiện)
 

.