Cập nhật lúc: 22:40, 17/03/2017 [GMT+7]
.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017: Đáp ứng yêu cầu quản lý thực tế


(Báo Quảng Ngãi)- Trong hai  ngày 15 và 16.3, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra kinh tế khối doanh nghiệp (DN); lập danh sách và điều tra khối hành chính, sự nghiệp cho ban chỉ đạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh...  Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi Nguyễn Hùng, cho biết: "Cuộc TĐTKT lần này có một số điểm mới so với những lần trước".

-P.V: Xin ông cho biết mục đích của cuộc TĐTKT năm 2017?

Ông Nguyễn Hùng: TĐTKT năm 2017 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia. Tiếp đến là bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp (DN), dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

-PV: Điểm mới của cuộc TĐTKT năm 2017 là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Hùng: Cuộc Tổng điều tra lần này có một số điểm mới như mở rộng thêm một số chỉ tiêu, nhằm đánh giá sâu hơn kết quả sản xuất kinh doanh, cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu.

Đối với khu vực DN, tổng điều tra lần này cũng xem xét tác động chính sách của Nhà nước ta đối với các khu vực DN, đặc biệt là hoạt động gia công lắp ráp hàng hóa với nước ngoài. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên thu thập số liệu về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Ngoài hoạt động y tế, giáo dục, TĐTKT năm 2017 tách thêm các phiếu điều tra đối với hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, là các lĩnh vực đang phát triển nhanh, nhằm phục vụ yêu cầu đánh giá kết quả xã hội hóa, khả năng phát triển của các hoạt động sự nghiệp đáp ứng yêu cầu kinh tế- xã hội...

"Những kết quả thu thập từ cuộc TĐTKT năm 2017 sẽ góp phần đưa ra bức tranh thực về cơ cấu kinh tế nước ta cũng như của tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 theo ngành và theo vùng kinh tế, tạo điều kiện cho các cơ quan, các nhà hoạch định chính sách có thêm nhiều nguồn thông tin khi nghiên cứu, xây dựng chính sách giúp cho nền kinh tế phát triển lớn mạnh".
Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi NGUYỄN HÙNG
-P.V: Phương án và cách thức thực hiện Tổng điều tra lần này thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Hùng: Phương án Tổng điều tra đã được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương ban hành theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26.2.2016.

Cuộc TĐTKT năm 2017 liên quan đến nhiều đối tượng, phạm vi rộng, nội dung phức tạp và thời gian dài. Do đó, cuộc tổng điều tra được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, điều tra các DN trong thời gian 75 ngày và tiến hành từ ngày 15.3; điều tra các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong thời gian 60 ngày và tiến hành từ ngày 1.4. Cách thức thực hiện là Ban chỉ đạo các cấp căn cứ danh sách đơn vị điều tra được Ban Chỉ đạo tỉnh giao, tiến hành triển khai gửi phiếu điều tra cho DN và các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp.

Giai đoạn 2, điều tra khối cá thể trong thời gian 30 ngày và được tiến hành từ ngày 1.7, để thu thập thông tin của khối này thì ban chỉ đạo cấp huyện phối hợp với ban chỉ đạo cấp xã tổ chức tuyển chọn điều tra viên ở các xã, phường, thị trấn và tiến hành tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin trực tiếp tại các cơ sở cá thể; khối tôn giáo do ban chỉ đạo cấp huyện phối hợp với ban chỉ đạo cấp xã trực tiếp đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng để thu thập thông tin cũng trong thời gian 30 ngày và được tiến hành từ ngày 1.7.

-P.V: Cuộc Tổng điều tra có rà soát, đánh giá tình trạng hoạt động thực tế của DN ở các địa phương hay không?

Ông Nguyễn Hùng: TĐTKT năm 2017 sẽ tiến hành khâu rà soát danh sách DN để thống nhất số lượng DN giữa các ngành kế hoạch - đầu tư, thuế và thống kê liên quan đến số lượng DN theo các tình trạng hoạt động thực tế.

Trong TĐTKT năm 2017, các nhóm thông tin cơ bản về DN như lao động, kết quả sản xuất kinh doanh sẽ cho biết hiệu quả hoạt động của các khu vực DN nhà nước, ngoài nhà nước, FDI, DN vừa và nhỏ, hợp tác xã.

Ngoài ra việc thu thập thông tin chuyên đề về tiếp cận nguồn vốn, đổi mới công nghệ của các DN chế biến, chế tạo, gia công, lắp ráp hàng hóa với nước ngoài sẽ cho thấy bức tranh về hiệu quả hoạt động của DN, hội nhập kinh tế và khả năng cạnh tranh của DN trong nước, trong tỉnh trước sức ép hội nhập hiện nay.


 T.TOÀN – H.HOA
(thực hiện)


 

.
.