Cập nhật lúc: 18:52, 25/12/2016 [GMT+7]
.

Giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là khẳng định, thể hiện sự quyết tâm của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Võ Văn Hưng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của LLVT tỉnh nhà.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, trong chặng đường 72 năm qua, cùng với sự lớn mạnh, trưởng thành của quân đội ta, LLVT Quảng Ngãi luôn chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu, sát cánh cùng nhân dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đây là động lực để LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới...

-PV: Xin đồng chí nói rõ hơn về hai nhiệm vụ của LLVT tỉnh nhà trong giai đoạn mới là gì?

Đại tá VÕ VĂN HƯNG: Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là: Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Hiện nay, đất nước nói chung, tỉnh ta nói riêng đang đứng trước những thuận lợi, thời cơ mới, nhưng cũng đối mặt không ít thách thức trong tình hình mới. Do đó, LLVT tỉnh phải luôn nắm vững tình hình tư tưởng, kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội.

Qua đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn lực lượng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, bác bỏ các quan điểm sai trái như “phi chính trị hóa quân đội”; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước; xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

P-V: Đâu là giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, thưa đồng chí?

Đại tá VÕ VĂN HƯNG: Năm 2017, chúng tôi xác định và tập trung lãnh đạo có hiệu quả 2 nhiệm vụ đột phá là xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt của các loại hình chi bộ; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chỉ huy các cấp và chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy.

 Thanh niên Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.
Thanh niên Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.


Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, Thường vụ Đảng ủy quân sự tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cơ sở đảng, lấy chất lượng sinh hoạt ở chi bộ làm nền tảng đánh giá vai trò chỉ đạo của tổ chức đảng, quản lý, rèn luyện đảng viên. Bên cạnh đó, gắn việc đánh giá cán bộ với đánh giá chất lượng đảng viên. Lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá về năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Tạo điều kiện giữa hoạt động lãnh đạo với người chỉ huy, có sự gắn kết, đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.


- PV: Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng nữa là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Vậy Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh có những chỉ đạo thế nào về công tác này, thưa đồng chí?

Đại tá VÕ VĂN HƯNG: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trong LLVT tỉnh tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm trước những nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh cũng đưa ra giải pháp đánh giá đảng viên thông qua việc làm cụ thể hàng ngày của từng đảng viên; tổ chức cho tất cả đảng viên đăng ký phấn đấu theo những chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội các chi, đảng bộ đề ra. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, thực hiện kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất. Thông qua các đợt kiểm tra để tổ chức kiểm điểm, sửa chữa những khuyết điểm, tồn tại, lấy đó để đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp, sự điều hành của người chỉ huy và sự tiến bộ của đảng viên. Đây là một trong những nội dung làm theo Bác mà cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đăng ký làm theo, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

-PV: Xin cảm ơn đồng chí!

XUÂN THIÊN (thực hiện)
 

.