Cập nhật lúc: 13:57, 23/12/2016 [GMT+7]
.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ Quảng Ngãi


(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với cả nước, năm 2017 là năm tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo. Để rõ hơn về sự chuẩn bị của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, PV. Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn.

-PV: Đại hội Đoàn các cấp có ý nghĩa như thế nào với tuổi trẻ Quảng Ngãi, thưa anh?

Anh NGUYỄN HOÀNG HIỆP: Thực hiện Kế hoạch số 496 KH/TWĐTN-BTC ngày 17.6.2016 của BCH Trung ương Đoàn về tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đoàn Trường Đại học  Phạm Văn Đồng tổ chức đại hội điểm

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Phạm Văn Đồng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 - 2019 vừa được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.000 ĐVTN nhà trường. Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn trường khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2019 với 21 đồng chí. Chị Phùng Thị Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Đoàn trường.

Thông qua đại hội Đoàn các cấp, tuổi trẻ Quảng Ngãi sẽ nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, xung kích trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên.
 
-PV: Để đại hội Đoàn các cấp được tổ chức thành công, Tỉnh đoàn đã có kế hoạch gì?


Anh NGUYỄN HOÀNG HIỆP: Ngoài việc ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp, BCH Tỉnh đoàn cũng đã có kế hoạch chỉ đạo đại hội điểm nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của một số địa phương, đơn vị, trên cơ sở đó phân tích ưu điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể để các đơn vị khác làm tốt hơn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của địa phương, đơn vị mình. Ban Thường vụ các Huyện đoàn, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở ngay sau khi kết thúc đại hội điểm. Từ những kinh nghiệm có kiến nghị, đề xuất và báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những vấn đề mới từ thực tiễn.

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chọn 5 Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc để đại hội điểm, đó là: Huyện đoàn Đức Phổ; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; Huyện đoàn Ba Tơ; Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh. Các đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm sẽ bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Thời gian tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 15.2.2017, đại hội điểm cấp huyện cần hoàn thành trước 30.4.2017. Ngoài thời gian quy định tổ chức đại hội điểm, thì đối với đại hội cấp cơ sở hoàn thành chậm nhất trong tháng 5.2017; đại hội cấp huyện hoàn thành chậm nhất trong tháng 8.2017 và đại hội cấp tỉnh hoàn thành chậm nhất giữa tháng 10.2017.
 
-PV: Hướng đến đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh, chắc hẳn các cấp bộ Đoàn sẽ có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được thực hiện?

 Anh NGUYỄN HOÀNG HIỆP: Theo kế hoạch, cấp tỉnh sẽ triển khai ít nhất 8 công trình thanh niên. 100% Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc có công trình thanh niên; trong đó, triển khai xây dựng 1 công trình “Nhà nhân ái” cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và ít nhất 1 công trình thanh niên cấp huyện khác. 100% đoàn cấp cơ sở có công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở.
 

 

 Đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh trường học tại vùng lũ huyện Nghĩa Hành. ẢNH: PV
Đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh trường học tại vùng lũ huyện Nghĩa Hành. ẢNH: PV

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng lưu ý, công trình, phần việc thanh niên cần tập trung vào những khâu chủ yếu như: Việc khó, việc mới gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chương trình công tác, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của địa phương, đơn vị; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, khắc phục những khó khăn, bức xúc của cộng đồng, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương.
 
Từ các hoạt động triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hướng đến xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


 NG.TRIỀU
(thực hiện)

 

.
.