Cập nhật lúc: 21:55, 10/12/2016 [GMT+7]
.

Đạo đức cán bộ, đảng viên là gốc rễ của vấn đề


Bà Huỳnh Kim Hoa.
Bà Huỳnh Kim Hoa.

(Báo Quảng Ngãi)- Trưởng khoa Lý luận chính trị (Trường ĐH Phạm Văn Đồng) Huỳnh Kim Hoa bày tỏ sự đồng tình trước quyết tâm chính trị cao của Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 6, khóa XIX về việc chấn chỉnh yếu kém, bất cập trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.   

Bà Hoa cho rằng, đường lối, chỉ đạo trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ thì đã có; Đảng, Nhà nước đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, vấn đề ở đây là tổ chức thực hiện như thế nào, nhất là ở cấp cơ sở và ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên. Trước mắt, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong công tác cán bộ, các cấp ủy phải thực hiện vừa có lý, vừa có tình. Cái lý đặt lên trước, phải căn cứ trước hết vào pháp luật, rồi mới tới cái tình. Cái tình ở đây cũng chính là bản chất của chủ nghĩa xã hội, được hiểu theo nghĩa nhân văn, chứ không phải tình cảm cá nhân.

-Vậy bà có chia sẻ gì về công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay?  

Bà HUỲNH KIM HOA: Qua các vụ tham nhũng phát hiện gần đây ở nước ta cho thấy, hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi hơn. Thực trạng đó dẫn đến không chỉ nhân dân mà ngay cả trong cán bộ, đảng viên cũng có sự giảm sút niềm tin về đạo đức và ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền.  Đảng và Nhà nước ta không nên né tránh thực trạng này và đã và đang thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong công tác phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, nhất là sau Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Cán bộ, đảng viên và toàn dân phải cộng đồng trách nhiệm, kiên quyết, mạnh mẽ đấu tranh thì mới đẩy lùi được vấn nạn này.

Bên cạnh đó, việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên theo cách mà chúng ta đang thực hiện vẫn còn mang tính thủ tục, chưa giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Dân là tai mắt, do vậy cần phải công khai tài sản của cán bộ, đảng viên để nhân dân biết. Tuy nhiên, giải pháp căn cơ hiện nay phải là làm sao đi vào tâm thức của mỗi cán bộ, đảng viên. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, liêm khiết, hành động vì lợi ích của nhân dân phải tăng cường công tác giáo dục về mặt đạo đức.

- Để kiên định lập trường, giữ đạo đức trong sáng trước nhiều cám dỗ, tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường hiện nay, người cán bộ cần lưu ý điều gì, thưa bà?

Bà HUỲNH KIM HOA: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rất rõ về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ. Cán bộ là đày tớ, là công bộc của dân, phải đem hết sức lực và tâm trí phục vụ lợi ích của nhân dân. Những đức tính của cán bộ, đảng viên mà Bác Hồ đã chỉ rõ, đó là đối với mình: Không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập, cầu tiến bộ... Đối với người: Không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới; khiêm tốn, đoàn kết... Đối với việc: Để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà.

Đối với nhân dân: Hiểu tâm lý của dân, học sáng kiến của dân, phải tôn kính dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân. Muốn cho dân phục phải được dân tin, muốn cho dân tin phải thanh khiết. Bác cũng đã nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải tránh 12 loại bệnh: Ba hoa, chủ quan, địa phương, hình thức, tham danh vị, ích kỷ, thiếu kỷ luật, hủ hóa, cẩu thả, thiếu ngăn nắp, xa quần chúng, lười biếng. Tự phê bình và phê bình là phương thuốc hay nhất để giúp nhau chữa cho hết những bệnh ấy. Người cán bộ phải nhân, nghĩa, trí, dũng, cần, kiệm, liêm, chính. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã căn dặn: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

-Xin cảm ơn bà!


PHƯƠNG LÝ (thực hiện)

 

.