Cập nhật lúc: 13:29, 21/12/2016 [GMT+7]
.

Bài học về phát huy sức mạnh toàn dân


Tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng.

(Báo Quảng Ngãi)- Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ngãi về tầm vóc, ý nghĩa sâu sắc của ”Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Hưng-Trường ĐH Phạm Văn Đồng nhấn mạnh, đó là một lời hiệu triệu xuyên thời đại, một bài học có giá trị to lớn về khoan thư sức dân trong công cuộc đấu tranh giữ nước và cả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Tiến sĩ Hưng nói, đã 70 năm trôi qua, hào khí của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong lòng dân và sẽ mãi mãi trường tồn cùng hồn thiêng sông núi của dân tộc Việt Nam. Mọi người dân Việt Nam, bất kể giai tầng nào, từ già chí trẻ, kể cả những người không biết chữ, qua mọi giai đoạn lịch sử, nay vẫn nhớ “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chủ tịch.  

 - Ông có thể cho biết rõ hơn bài học về khoan thư sức dân qua Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

- Khi ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiểu được lòng dân. Lời kêu gọi không chỉ hay về mặt nội dung, mà nó đánh thức được lòng người. Bác viết rất ngắn gọn, súc tích, ngôn từ mộc mạc, dễ hiểu, gần gũi với toàn dân và đã gọi đúng tên, đúng tầng lớp, đã gõ được vào trái tim, khối óc của toàn thể dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn.

Đúng như lời kêu gọi của Bác, toàn dân ta đã đứng lên đánh giặc. Trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, đường lối kháng chiến mà Đảng, Bác Hồ đã chỉ ra và được vận dụng xuyên suốt, đó là: Toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. Khoan thư sức dân luôn là quốc sách và thượng sách để giữ nước. Đây là một triết lý từ ngàn xưa của dân tộc ta, đặc biệt là thời nhà Lý, nhà Trần. Nguyễn Trãi từng nói: Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chữ “DÂN” cũng là nội dung lớn nhất, cốt lõi nhất và luôn được Người đặt lên hàng đầu trong mọi hành động, mục tiêu cách mạng.

Cuộc kháng chiến toàn dân là một bài học của lịch sử dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến giờ. Lịch sử cách mạng của dân tộc ta đã chứng minh: Phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân thì dù kẻ thù có hung bạo đến đâu ta cũng đánh bại và giành thắng lợi. Bài học to lớn của dân tộc ta qua Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, đó là thấu hiểu lòng dân, vì lợi ích của nhân dân và biết phát huy sức mạnh của toàn dân.

- Qua sự kiện lịch sử vĩ đại này, điều quan trọng phải được đề cao trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay là gì, thưa ông?   

- Lênin từng nói: Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn. Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên bước đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước đương đầu với những thử thách không kém phần gian nan. Bởi vậy, phải ý thức sâu sắc vai trò của quần chúng nhân dân, làm sao để nhà nước thật sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân, phải làm sao để nhân dân thấy rõ điều này chứ không phải là khẩu hiệu, có vậy mới được lòng dân. Một khi có được lòng dân thì lời kêu gọi, lời hiệu triệu của Đảng, Nhà nước sẽ được toàn dân hưởng ứng, sẽ phát huy được sức mạnh của toàn dân, cũng giống như năm xưa toàn dân đã đứng lên chống giặc ngoại xâm theo Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch.  


PHƯƠNG LÝ (ghi) 

.