Cập nhật lúc: 10:28, 22/06/2016 [GMT+7]
.

Người có uy tín khẳng định vai trò trong cộng đồng dân tộc thiểu số


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là đánh giá của ông Huỳnh Minh Giữ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh về những đóng góp của đội ngũ những người có uy tín là CCB trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2016.

-PV: Xin ông cho biết những đóng góp của người có uy tín là CCB trên địa bàn tỉnh trong những năm qua?

Ông HUỲNH MINH GIỮ: Trong các hoạt động, phong trào của Hội CCB, chúng tôi luôn đánh giá cao vai trò của những người có uy tín, trong đó đặc biệt là những CCB là người đồng bào các dân tộc thiểu số. Thời gian qua, bằng nhiều hình thức, chúng tôi đã xây dựng đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh ngày càng lớn mạnh.

Vai trò người có uy tín là CCB ngày càng được phát huy có hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, từng bước bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan..., được cấp ủy, chính quyền  các cấp ghi nhận, đánh giá cao, được nhân dân tin tưởng và tôn vinh. Đây là lần thứ 2 chúng tôi tổ chức biểu dương những CCB uy tín là người đồng bào các dân tộc có nhiều đóng góp cho Hội CCB và cộng đồng.

-PV: Ông có thể cho biết cụ thể những kết quả nổi bật nhất qua các phong trào do những CCB uy tín là đồng bào các dân tộc làm được thời gian qua?

Ông HUỲNH MINH GIỮ: Đa số CCB là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại cơ sở; cùng với lực lượng người có uy tín nói chung, CCB là người có uy tín tỉnh ta thật sự là lực lượng nòng cốt, những tấm gương tiêu biểu, hoạt động hiệu quả, có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội và cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Trong đó, nổi bật là lĩnh vực phát triển kinh tế.

Các CCB đã vận dụng kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, những kiến thức được tập huấn để áp dụng trong sản xuất, làm kinh tế trang trại: Nuôi bò, heo, dê, nuôi cá nước ngọt, trồng rừng, thu nhập bình quân từ 60 - 90 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, họ còn trao đổi kinh nghiệm, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia làm theo, hỗ trợ giúp đỡ một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về vốn, con giống để họ làm kinh tế gia đình cùng vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, đến nay nhiều hộ gia đình có thu nhập khá từ 70 đến 80 triệu đồng, đặc biệt có một số hộ ở huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn, Ba Tơ thu nhập trên 120 triệu đồng/năm.

Họ còn gương mẫu đi đầu trong vận động xây dựng nông thôn mới. Hàng chục CCB người có uy tín gương mẫu tự nguyện hiến đất để giải phóng mặt bằng, góp công, góp của cho việc xây dựng các công trình công cộng. Điển hình như CCB Phạm Văn Hoạt, Phạm Văn Mao (Ba Tơ) đã hiến 20.836m2 đất xây dựng khu tái định cư; CCB Hồ Ngọc Kỳ (Trà Bồng) hiến 1.000m2  cây ăn quả để xây dựng trường tiểu học; CCB Phạm Văn Nước và người có uy tín huyện Minh Long tự nguyện hiến 12.000m2 đất và vận động hơn 9.000 ngày công, 700 triệu đồng trong nhân dân để mở 3 tuyến đường nông thôn với tổng chiều dài 5,5km...

CCB là người đồng bào dân tộc có uy tín ở xã Sơn Thành (Sơn Hà) vận động người dân hiến đất làm đường.           Ảnh: X.T
CCB là người đồng bào dân tộc có uy tín ở xã Sơn Thành (Sơn Hà) vận động người dân hiến đất làm đường. Ảnh: X.T


-PV: Trong thời gian đến, Hội CCB tỉnh có những chủ trương gì để tiếp tục phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, thưa ông?

Ông HUỲNH MINH GIỮ: Các cấp Hội CCB chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc; phân loại, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ CCB là người có uy tín...

Trên cơ sở đó, xác định chủ trương, biện pháp phù hợp nhằm củng cố, kiện toàn, xây dựng và quản lý người có uy tín trong Hội CCB hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương kịp thời để động viên người có uy tín có nhiều đóng góp trong các phong trào. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tâm tư, ý kiến, kiến nghị của CCB là người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn để kịp thời đề xuất với cơ quan, đơn vị quản lý, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết.


X.THIÊN (thực hiện)


 

.