Cập nhật lúc: 13:31, 25/04/2016 [GMT+7]
.

Tập trung cải cách hành chính phục vụ thu hút đầu tư


(Báo Quảng Ngãi)- Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của năm 2016 là tập trung cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư. Ông Nguyễn Cao Phúc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết một số nội dung về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi  trong năm nay và những năm tiếp theo.

-PV: Ông nhận định như thế nào về việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Quảng Ngãi những năm gần đây?

Ông Nguyễn Cao Phúc: Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn xác định, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những mục tiêu quan trọng mà tỉnh đang phấn đấu thực hiện, nhất là trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đây cũng là thước đo quan trọng, khách quan, đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh để có giải pháp điều chỉnh phù hợp trong chiến lược phát triển của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút tối đa các nguồn lực cho đầu tư, xây dựng và phát triển.

Với quyết tâm của lãnh đạo tỉnh và phấn đấu nỗ lực của các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị  liên quan trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,  năm 2015 năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Ngãi tăng 5 bậc so với năn 2014, xếp vị trí 15/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và tiếp tục nằm trong nhóm có thứ hạng khá.

Qua phân tích đánh giá kết quả PCI năm 2015 và những năm trước cho thấy, chỉ số PCI của Quảng Ngãi chưa ổn định, bền vững, luôn có sự tăng giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2011 xếp hạng tốt, năm 2012 xuống nhóm hạng khá, năm 2013 tăng lên nhóm hạng rất tốt, năm 2014 lại tụt xuống nhóm khá với vị trí xếp hạng 20, năm 2015 tăng 5 bậc và tiếp tục nằm trong nhóm xếp hạng khá.  Điều này chỉ ra những hạn chế mà Quảng Ngãi cần nhanh chóng khắc phục để cải thiện PCI trong năm 2016 và những năm đến, để Quảng Ngãi vươn lên nhóm xếp hạng tốt; điểm số và thứ bậc các chỉ số thành phần năm sau cao hơn năm trước. Để có kết quả đó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong thực thi  nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực  cạnh tranh cấp tỉnh.

-PV: Theo ông, đâu là những tồn tại, hạn chế cần khắc phục?

Ông Nguyễn Cao Phúc: Trước hết là việc thực hiện Quyết định số 321/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi ở một số sở, ban, ngành, địa phương chưa thật sự quyết liệt, chưa mạnh mẽ và hiệu quả chưa cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong  quản lý, khai thác và công khai các loại thủ tục hành chính cũng như sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, nhà đầu tư chưa nhịp nhàng, chặt chẽ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, thực hiện các thủ tục về đất đai vẫn còn gặp khó khăn, chậm khắc phục. Công tác hướng nghiệp, dạy nghề chưa có sự đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo kỹ thuật cao.
 

 

Hoạt động giao dịch tại Phòng tiếp nhận và giao trả hồ sơ - Sở KH&ĐT.
Hoạt động giao dịch tại Phòng tiếp nhận và giao trả hồ sơ - Sở KH&ĐT.

Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhất là các dịch vụ tư vấn pháp lý, thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, dịch vụ vận tải... chưa đầy đủ, đồng bộ...

-PV: Sở KH&ĐT là cơ quan chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh xác định những giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ông có thể cho biết những giải pháp sẽ thực hiện trong năm 2016?

Ông Nguyễn Cao Phúc: Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong năm 2016, Sở KH&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, quán triệt thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân chủ trương, nghị quyết, quyết định của Chính phủ và của tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi.

Theo đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương cần quyết liệt và trách nhiệm trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và thường xuyên tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của việc điều tra đánh giá xếp hạng PCI; nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực thực thi công vụ và hiệu suất lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính và rà soát, loại bỏ các thủ tục không cần thiết; tăng cường phối hợp, rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, giấy tờ; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng ưu tiên thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn giúp nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan, giảm chi phí không chính thức, giảm phiền hà cho nhà đầu tư.

Các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo hỗ trợ và tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực đất đai; xây dựng, chuẩn hóa các quy trình thủ tục phù hợp với quy định mới của pháp luật; đồng thời thống nhất quy trình thực hiện mô hình “một cửa liên thông” cho các nhà đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, ngân hàng để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, mở rộng đầu tư...
 
 
THANH TOÀN
(thực hiện)

 
.