Cập nhật lúc: 20:29, 22/09/2014 [GMT+7]
.

Quyền lợi của cán bộ tại các phòng GD&ĐT sẽ được giải quyết thoả đáng


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là nội dung trao đổi của ông Đoàn Dụng- Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi sau khi Báo Quảng Ngãi số 3651 ra ngày 25.8.2014 có đăng bài:  “Cán bộ, nhân viên tại phòng GD&ĐT các huyện, thành phố- Những trường hợp nào được xác định là công chức?”, phản ánh những bất cập trong việc thực hiện chế độ công chức, viên chức cho cán bộ, nhân viên tại đây.
 
TIN LIÊN QUAN


-PV: Với vai trò là Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, ông nhìn nhận thế nào về nội dung bài báo nêu?

Ông Đoàn Dụng: Phải nói rằng, nội dung bài báo đã phán ánh đúng thực tế hiện nay về sự bất cập trong thực hiện chế độ công chức đối với những người làm việc tại phòng GD&ĐT các huyện, thành phố trong tỉnh; đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên đang công tác tại đây.

Căn nguyên của bất cập này là do chưa xác định đúng chức danh công chức và chưa giao đủ số lượng công chức cho những người làm việc tại phòng GD&ĐT các huyện, thành phố theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25.1.2010 về việc quy định những người là công chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện khác có liên quan đến vị trí công chức của phòng GD&ĐT tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24.12.2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục...
 
Tại khoản 7, Điều 8 Nghị định 115/2010/NĐ-CP nêu: “UBND cấp huyện phải đảm bảo biên chế công chức cho phòng GD&ĐT”. Tuy nhiên, hiện tại biên chế tại phòng GD&ĐT phần lớn là biên chế viên chức sự nghiệp. Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV, Công văn số 8150/BGDĐT-TCCB ngày 2.12.2011 của Bộ GD&ĐT cũng khẳng định rõ vấn đề này. Đây là lý do dẫn đến viên chức tại phòng GD&ĐT không được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15.4.2012.

-PV: Vậy Sở GD&ĐT có trách nhiệm thế nào trong vấn đề này và ông có kiến nghị gì đối với UBND tỉnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho số cán bộ công chức, viên chức này?

Ông Đoàn Dụng: Hầu hết viên chức tại phòng GD&ĐT là giáo viên hoặc cán bộ quản lý có chuyên môn và kinh nghiệm công tác tốt được điều động từ các trường lên làm việc, nhưng không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo và phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP là một thiệt thòi lớn. Sở GD&ĐT đã thấy được bất cập này ngay sau khi Nghị định 34/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nên đã phản ánh với UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT trong nhiều hội nghị và trong các cuộc làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với ngành. Tuy nhiên, do vướng mắc về cơ chế chính sách và kinh phí nên đến nay vẫn chưa giải quyết được.

Tuy vậy, với tư cách là lãnh đạo ngành giáo dục của tỉnh, tôi khẳng định rằng, Sở GD&ĐT sẽ làm hết trách nhiệm để quyền lợi của cán bộ, viên chức làm việc tại phòng giáo dục các huyện, thành phố được giải quyết thỏa đáng. Cụ thể là, thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích, Sở GD&ĐT đã lập bản dự trù kinh phí tương đương mức phụ cấp công vụ cho viên chức làm việc tại phòng giáo dục các huyện, thành phố trong năm 2014 (gần 2,6 tỷ đồng)  gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ, đồng thời gửi UBND tỉnh để trình ra kỳ họp HĐND tỉnh vào tháng 12.2014 quyết nghị làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Theo đó, Phòng Giáo dục Bình Sơn có 19 người được hưởng với tổng số tiền trên 261 triệu đồng, Sơn Tịnh có 17 người (trên 223 triệu đồng), Nghĩa Hành có 13 người (180 triệu đồng), Mộ Đức 15 người (224 triệu đồng), Đức Phổ 16 người (230 triệu đồng), Minh Long 11 người (172,5 triệu đồng), Ba Tơ 12 người (176 triệu đồng), Sơn Hà 13 người (160 triệu đồng), Trà Bồng 13 người (140 triệu đồng), Sơn Tây 16 người trong biên chế và 6 hợp đồng (148,5 triệu đồng), Tây Trà 10 người (114 triệu đồng), Lý Sơn 7 người (76,2 triệu đồng).

-PV: Nhưng đó chỉ là trong năm 2014, còn những năm tiếp theo thì như thế nào thưa ông?

Ông Đoàn Dụng: Ngoài giải pháp trước mắt nêu trên, để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho đội ngũ này, Sở GD&ĐT tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện việc thẩm định và giao số lượng biên chế công chức hằng năm cho phòng GD&ĐT các huyện, thành phố (qua Đề án vị trí việc làm) theo đúng các văn bản quy định hiện hành, để họ được công nhận là công chức, nhằm được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

 P.ĐỨC- T.PHƯƠNG
(thực hiện)
 
.