Cập nhật lúc: 15:10, 19/09/2014 [GMT+7]
.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số: Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc


(Báo Quảng Ngãi)- Từ nay cho đến trung tuần tháng 10, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện. Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II dự kiến diễn ra vào quý IV năm nay. Phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Văn Thế-Trưởng ban Dân tộc tỉnh về công tác chuẩn bị cho đại hội.

-PV: Xin ông cho biết ý nghĩa của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số?

Ông HỒ VĂN THẾ: Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, là dịp để đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo ở các huyện miền núi trong 5 năm qua. Qua đó khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh nhà; khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đây là dịp để đồng bào dân tộc thiểu số giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, đại hội thể hiện khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng để phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, phục vụ cho việc tiến hành đại hội của các chi bộ, đảng bộ của các huyện miền núi, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

-PV: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội cấp huyện được các huyện miền núi triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông HỒ VĂN THẾ:  Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo đại hội cấp tỉnh, Ban chỉ đạo cấp huyện tại 6 huyện miền núi và UBND các huyện, sở, ngành liên quan đã tập trung thực hiện công tác chuẩn bị để phục vụ cho đại hội. Đến thời điểm này, công tác nội dung, tuyên truyền, hậu cần… đã được chuẩn bị hoàn tất ở cấp huyện. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã thông báo lịch đại hội chính thức của mỗi huyện, đồng thời phân bổ số lượng đại biểu đi dự đại hội cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Huyện Minh Long được chọn để tổ chức đại hội điểm và từ nay đến trung tuần tháng 10 sẽ hoàn tất đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh.

-PV: Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II được thực hiện như thế nào và đại hội lần này sẽ hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Ông HỒ VĂN THẾ: Để Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II diễn ra thành công, đồng chí Đinh Thị Loan-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban tổ chức và trưởng các tiểu ban, đồng thời trực tiếp theo dõi chỉ đạo, điều hành, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm này, tiểu ban nội dung đã chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị và sẽ thông qua ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thời gian tới để đưa ra báo cáo chính thức.

Các nội dung  khác cũng đã cơ bản hoàn tất khâu chuẩn bị. Mục tiêu hướng tới của Đại hội lần này là tiếp tục tập trung vào công tác giảm nghèo bền vững; phấn đấu đến năm 2020 cơ bản xóa nhà tạm cho đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 23 của HĐND tỉnh và các kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần chuẩn bị đầy đủ, chu đáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số ở hai cấp sẽ thành công tốt đẹp.

Xuân Hiếu (Thực hiện)
 

.