Cập nhật lúc: 14:45, 12/09/2014 [GMT+7]
.

Cục trưởng Cục thuế Hồ Quang Vịnh: Cải cách chính sách thuế mới mang tính đột phá


(Báo Quảng Ngãi)- Những chính sách thuế được áp dụng từ ngày 1.9.2014 mang tính đột phá trong việc cải cách, đơn giản thủ tục hành chính (TTHC) thuế tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. PV Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Quang Vịnh-Cục trưởng Cục Thuế về vấn đề này.

-PV: Xin ông cho biết cụ thể về một số chính sách thuế mới vừa ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.9.2014?


Ông Hồ Quang Vịnh: Ngày 25.8.2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung về nội dung của 7 Thông tư có liên quan đến lĩnh vực thuế. Thông tư có nhiều nội dung tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cắt giảm một số TTHC thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nộp thuế. Thực hiện tốt Thông tư này nhằm cải cách quy trình, hồ sơ thủ tục nộp thuế và rút ngắn thời gian các doanh nghiệp phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 6; đảm bảo mục tiêu thực hiện công tác quản lý thuế ngày càng hiện đại hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

-PV: Việc cải cách thủ tục hành chính thuế sẽ chính thức giảm hơn 200 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp. Vậy ông có thể cho biết Thông tư 119 sẽ tập trung sửa đổi bổ sung ở lĩnh vực nào?

Ông Hồ Quang Vịnh: Một là, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6.11.2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế. Theo đó, sẽ bãi bỏ các bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Đồng thời sửa đổi, bổ sung nội dung về khai, nộp thuế TNCN như: Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế; trường hợp cá nhân đồng thời nhận thừa kế, quà tặng của nhiều loại chứng khoán, phần vốn góp thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Hai là, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15.8.2013 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập cá nhân. Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam, thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.

 Ba là, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31.12.2013 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng. Trong đó quy định cơ quan hải quan không thu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Bên cạnh đó bỏ điều kiện hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong điều kiện hồ sơ, thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Bốn là, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó bỏ hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Năm là, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18.6.2014 về thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó bổ sung hướng dẫn tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với trường hợp mua hàng hóa dịch vụ có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn. Đồng thời  sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án có quy mô lớn, theo đó sửa đổi tiêu chí về dự án quy mô lớn phù hợp với quy định của Luật Thuế TNDN và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Theo tính toán, thực hiện các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính nói trên dự kiến sẽ giảm được 201,5 giờ tính thuế, khai thuế của người nộp thuế.

-PV: Ngành Thuế Quảng Ngãi sẽ triển khai các giải pháp gì để thực hiện tốt mục tiêu mà Bộ Tài chính đã đề ra?

Ông Hồ Quang Vịnh: Để triển khai thực hiện Thông tư 119 có hiệu quả, ngành thuế đang khẩn trương triển khai tập huấn những nội dung quy định tại Thông tư này tới cán bộ công chức thuế, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho toàn bộ các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn để biết và thực hiện. Việc tuyên truyền được thực hiện liên tục ngay trong tháng 9 và đầu tháng 10.2014.

Trên cơ sở TTHC thuế đã được cắt giảm, Cục Thuế cụ thể hóa, công khai cụ thể tại cơ quan thuế để thực hiện. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện, yêu cầu công chức được giao nhiệm vụ để giải quyết TTHC phải tiếp nhận và giải quyết đúng quy định, đúng thời gian, không yêu cầu người nộp thuế cung cấp thêm bất cứ tài liệu nào không có trong quy định; không được gây khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế.

Chỉ đạo các bộ phận chức năng tiếp nhận, trả lời, hướng dẫn những vướng mắc và hỗ trợ khai, nộp thuế điện tử cho người nộp thuế. Trường hợp các vướng mắc chưa có quy định hoặc các vấn đề chưa rõ, vượt thẩm quyền thì tập hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung.
 

Hoàng Triều (thực hiện)
 

.