Cập nhật lúc: 13:41, 05/09/2014 [GMT+7]
.

Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực


(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù Báo Quảng Ngãi đã phản ánh việc Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06 yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng hiện nay vẫn còn một số địa phương trong tỉnh thực hiện chưa nghiêm. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quy định này, PV Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

*PV: Xin ông cho biết rõ hơn nội dung của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký?

-Ông NGUYỄN MẠNH THẮNG: Ngày 18.5.2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Trong đó, quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khi thực hiện việc tiếp nhận bản sao để thực hiện các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân chỉ được yêu cầu một trong hai trường hợp, đó là: Nếu cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu (trừ trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh). Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao không có chứng thực có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, khi đó, người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

*PV: Vậy đâu là nguyên nhân của việc lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, thưa ông?

-Ông NGUYỄN MẠNH THẮNG: Quy định của pháp luật là rất cụ thể, rõ ràng, nhưng trong thực tế vẫn còn nhiều cơ quan, cán bộ công chức, viên chức không thực hiện đúng. Nguyên nhân là do cơ quan hoặc cán bộ tiếp nhận hồ sơ năng lực còn yếu, không nắm vững quy định của pháp luật nên mới đòi hỏi nhiều loại giấy tờ. Hơn nữa, nhiều cán bộ, công chức, viên chức sợ trách nhiệm nên cố tình làm vậy để cho hồ sơ sao cho thật “chắc ăn”.

*PV: Theo Nghị định 79 thì có 2 loại bản sao: “Bản sao cấp từ sổ gốc” và “Bản sao chứng thực từ bản chính”. Hai loại bản sao này có giá trị pháp lý như nhau không?


-Ông NGUYỄN MẠNH THẮNG: Tại Điều 2 của Nghị định 79/2007/NĐ-CP đã quy định: “Cấp bản sao từ sổ gốc” là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc phải có nội dung đúng với nội dung ghi trong sổ gốc. “Chứng thực bản sao từ bản chính” là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Về mặt giá trị pháp lý, tại Điều 3 của Nghị định 79 quy định: “Bản sao được cấp từ sổ gốc”, “bản sao được chứng thực từ bản chính” có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch. Vì vậy, “Bản sao cấp từ sổ gốc” và “Bản sao chứng thực từ bản chính” có giá trị pháp lý như nhau.

*PV: Chỉ thị 06 của Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan, trong đó Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối tham mưu. Vậy Sở Tư pháp sẽ thực hiện những biện pháp gì để giúp UBND tỉnh chấn chỉnh tình trạng lạm dụng bản sao chứng thực?

-Ông NGUYỄN MẠNH THẮNG: Để Chỉ thị 06 của Chủ tịch UBND tỉnh nhanh chóng đi vào thực tiễn, trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ triển khai thực hiện 3 nội dung chính, gồm: Tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, địa phương để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức cũng như các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Qua đó, kịp thời phát hiện và tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh những sai phạm hoặc loại bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, tình trạng tùy tiện đặt ra các thủ tục, giấy tờ trái quy định, gây phiền hà cho công dân.

*PV: Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN TRIỀU (thực hiện)
 

.