Cập nhật lúc: 13:53, 16/08/2014 [GMT+7]
.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan – Chi cục trưởng Chi cục thuế TP.Quảng Ngãi:

Tập trung chống thất thu, thu hồi nợ đọng


(Báo Quảng Ngãi)- Sau khi sáp nhập 13 xã của huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa vào TP.Quảng Ngãi quy mô hoạt động và nhiệm vụ của Chi cục Thuế thành phố tăng lên. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan – Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố cho biết việc tiếp nhận quản lý đối tượng mới và một số hoạt động của đơn vị.

-P.V: Công tác tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ quản lý thuế các xã sáp nhập vào TP.Quảng Ngãi đến nay  như thế nào, thưa bà?

Bà MỸ LAN: Đến ngày 30.5.2014, Chi cục Thuế thành phố đã chính thức hoàn chỉnh công tác nhận bàn giao từ Chi cục Thuế huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) nhận bàn giao từ huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa chuyển sang là 113 tỷ đồng.

Về đối tượng quản lý thuế, Chi cục đã nhận bàn giao 30.836 đối tượng. Trong đó doanh nghiệp ngoài quốc doanh 259 DN. Hộ kinh doanh cá thể đã nhận bàn giao 1.562 hộ. Về đối tượng sử dụng đất, đã nhận bàn giao 83 tổ chức thuê đất và 64 tổ chức khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐ PNN), 28.868 cá nhân, hộ gia đình nộp thuế SDĐPNN.


Về tổ chức bộ máy, Cục Thuế đã điều chuyển 19 công chức và 1 lãnh đạo Chi cục từ các huyện về thành phố và quyết định thành lập 3 đội thuế liên xã, phường trên cơ sở 13 đơn vị hành chính của hai huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa chuyển sang.

-P.V: Một nội dung quan trọng của toàn ngành thuế là cải cách thủ tục hành chính, Chi cục Thuế thành phố đã đạt được gì trong công tác này?

Bà MỸ LAN: Theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính thuế của ngành giai đoạn 2011-2015 theo hướng đơn giản, thuận tiện, giảm chi phí, giảm phiền hà cho các tổ chức và cá nhân nộp thuế mà cụ thể là giảm tần suất kê khai thuế của người nộp thuế (từ khai tháng sang khai quý), khai thuế qua mạng Internet; chuyển từ nộp thuế theo tháng sang nộp thuế theo quý; thủ tục khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế đơn giản hơn; rút ngắn thời gian đăng ký thuế (từ 5 ngày xuống 3 ngày), rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế, miễn, giảm thuế cho người nộp thuế…Chi cục Thuế thành phố đã kịp thời triển khai công tác truyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin về các văn bản pháp luật, mẫu biểu, quy trình thủ tục liên quan đến kê khai, nộp thuế, miễn, giảm, hoàn thuế… cho NNT theo các hình thức: Hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan thuế; gửi qua địa chỉ email của người nộp thuế; công khai trên trang điện tử của ngành và của UBND thành phố...

-P.V: Bà có thể cho biết  kết quả thu ngân sách của đơn vị từ đầu năm đến nay?

Bà MỸ LAN: Năm 2014, UBND thành phố giao nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn thành phố 1.130,5 tỷ đồng (bao gồm dự toán của các xã, phường sáp nhập). Trong đó, nhiệm vụ Chi cục Thuế thu trên 531,5 tỷ đồng; trừ tiền sử dụng đất phải thu trên 246 tỷ đồng.

Tổng thu NSNN trên địa bàn đến 30.7.2014 trên 636 tỷ đồng, đạt 56% dự toán thành phố giao, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, Chi cục Thuế thu 369 tỷ đồng, đạt 61% dự toán tỉnh giao. Các khoản thu đạt tiến độ dự toán, gồm lệ phí trước bạ; phí, lệ phí và thuế thu nhập cá nhân. Các khoản thu chưa đạt so với dự toán, gồm thuế ngoài quốc doanh; thu tiền SDĐ; thuế SDĐPNN và thu tiền thuê đất...

-P.V: Nhiệm vụ của Chi cục những tháng cuối năm còn khá nặng nề, đơn vị đã có những giải pháp nào để thực hiện thu đúng, thu đủ và  hoàn thành chỉ tiêu năm 2014?

Bà MỸ LAN: Ngoài việc tiếp tục thực hiện các biện pháp để triển khai nhiệm vụ quản lý thường xuyên, chúng tôi sẽ tăng cường biện pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu và triển khai công tác đôn đốc thu nợ và thu số thuế phát sinh.

Chúng tôi sẽ thực hiện thu thập xác minh thông tin về tài khoản của DN có nợ trên 60 ngày đến 90 ngày và DN đã ban hành quyết định xử lý sau kiểm tra, để có cơ sở tiến hành thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ ngay khi DN để nợ quá 90 ngày và quá 10 ngày chưa thực hiện quyết định xử phạt hành chính. Ngoài ra, Chi cục chỉ đạo công chức các đội kiểm tra phối hợp với đội quản lý nợ thường xuyên đôn đốc DN nộp số thuế phát sinh qua kê khai và số thuế truy thu qua kiểm tra.

Đối với hộ cá thể, chúng tôi chỉ đạo các đội thuế đôn đốc thu số thuế phát sinh hàng quý và tham mưu cho UBND các xã, phường duy trì đoàn công tác chống thất thu để hỗ trợ thu các trường hợp có nợ thuế trên 90 ngày; thiết lập đầy đủ hồ sơ các trường hợp nợ dây dưa kéo dài nhiều năm để thực hiện các bước cưỡng chế thu hồi nợ; tăng cường biện pháp quản lý các doanh nghiệp vãng lai, đầu tư kinh doanh tại địa bàn TP.Quảng Ngãi thực hiện kê khai và nộp thuế…
 
 
THANH TOÀN (thực hiện)
 
.