Việc lấy phiếu tín nhiệm phải công tâm và khách quan

Thứ Hai, 16:07, 01/07/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Tại kỳ họp 9, HĐND tỉnh khóa XI (diễn ra từ ngày 2- 4/7/2013) HĐND tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. PV BQN đã có cuộc trao đổi với bà Trương Thị Xuân Hồng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về công tác này.

*PV: Xin bà cho biết công tác chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu được tổ chức trong kỳ họp lần thứ 9 đến nay như thế nào?

*Bà Trương Thị Xuân Hồng: Kỳ họp 9, HĐND tỉnh khóa XI là kỳ họp thường kỳ hằng năm nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nội dung, giải pháp cần tập trung cho 6 tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2013. Đồng thời bàn một số nội dung quan trọng khác như: Chính sách thu hút đầu tư; chính sách dồn điền, đổi thửa; hỗ trợ cho ngư dân và một số loại phí theo thẩm quyền của HĐND tỉnh. Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng các ban HĐND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh theo quy định của Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16/1/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm đã hoàn thành. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm đã được Thường trực HĐND tỉnh gửi cho đại biểu HĐND tỉnh theo quy định, quy trình; thủ tục lấy phiếu tín nhiệm đã được Thường trực HĐND tỉnh quán triệt, phổ biến, hướng dẫn và phân công nhân sự chuẩn bị theo từng nội dung cụ thể, đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 9 này thực hiện đúng yêu cầu về nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định.

*PV: Làm thế nào để đại biểu HĐND tỉnh có thông tin đầy đủ về những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu trước khi lấy phiếu tín nhiệm, thưa bà?

*Bà Trương Thị Xuân Hồng: Để có đầy đủ thông tin về người được HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ  9, HĐND tỉnh khóa XI này, ngoài việc xem xét báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu HĐND tỉnh có thể gửi văn bản đến người được lấy phiếu tín nhiệm yêu cầu làm rõ hơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh, trả lời về những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm. Không chỉ căn cứ vào báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã báo cáo, mà đại biểu HĐND tỉnh còn giám sát qua thực tế việc chỉ đạo điều hành của người được lấy phiếu tín nhiệm; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; kết quả hoạt động của HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay; ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng là những căn cứ thực tiễn để đại biểu HĐND tỉnh cân nhắc trong việc xem xét, đánh giá tín nhiệm.

*PV: Bà có hy vọng gì ở cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần đầu tiên được HĐND tỉnh tổ chức này?

*Bà Trương Thị Xuân Hồng: Lần đầu tiên HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu (và sẽ thực hiện định kỳ hằng năm), tôi hy vọng HĐND tỉnh sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát về nhân sự do HĐND tỉnh bầu trước các cấp ủy Đảng, chính quyền và cử tri trong tỉnh. Các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ đánh giá tín nhiệm một cách thận trọng, công tâm và khách quan đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ là cơ sở giúp cho các vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình, có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động,  hoàn thành tốt trách nhiệm chính trị của người đại biểu dân cử trước nhân dân, cử tri./.


*PV: Xin cảm ơn bà!


PHÚ ĐỨC
(thực hiện)

 

.