Tri ân sự hy sinh, đóng góp của người có công với cách mạng

Chủ Nhật, 17:14, 26/05/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Đó là nội dung trao đổi của ông Đinh Xuân Sâm - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh với PV.Báo Quảng Ngãi xung quanh việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

*PV: Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22 về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Xin ông cho biết nội dung cơ bản của quyết định này?

*Ông Đinh Xuân Sâm: Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Cụ thể là:

 Hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở đó trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện; Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp và tự tổ chức xây dựng. Nhà được xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2 (đối với những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 24m2); đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Hộ gia đình được hỗ trợ phải có đủ các điều kiện sau: Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thân nhân liệt sĩ; Mẹ VNAH; AHLL vũ trang nhân dân; AHLĐ trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng.

 Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau: Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) với mức 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp xây mới nhà ở; hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp sửa chữa nhà ở.

*PV: Như vậy trên địa bàn tỉnh ta sẽ có bao nhiêu hộ gia đình được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng, thưa ông?

*Ông Đinh Xuân Sâm: Trên cơ sở kết quả khảo sát vào đầu năm 2013 của UBND các huyện, thành phố và đã được tổng hợp báo cáo Bộ LĐ-TBXH thì  trong năm 2013, tỉnh ta phấn đấu thực hiện cơ bản xong việc hỗ trợ về nhà ở cho 3.446 hộ gia đình người có công với cách mạng theo đúng quy định của Quyết định số 22. Trong năm 2014, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo quy định này đối với các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng các địa phương mới rà soát, thống kê trong năm 2013.

*PV: Theo ông, tỉnh ta cần tập trung làm gì để thực hiện có hiệu quả quy định này?

*Ông Đinh Xuân Sâm: Tỉnh cần tập trung tuyên truyền đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa của quyết định này đến các ngành, các cấp, đặc biệt là về đối tượng, điều kiện được hỗ trợ. Bố trí nguồn kinh phí và xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng quy định.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo việc khảo sát, nắm chắc số đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở theo quy định; phối hợp với UBMTTQ, các đoàn thể tổ chức vận động trong nhân dân, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh huy động nguồn lực để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ xây dựng, sửa chữa nhà ở một cách hiệu quả, thiết thực.

 Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh làm tốt công tác vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hằng năm để kết hợp nguồn vốn kinh phí ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

* PV: Xin cảm ơn ông!


PV (thực hiện)
 

.