Học tập và làm theo Bác bằng tình cảm và lương tâm trách nhiệm của mỗi người

10:05, 17/05/2013
.

(QNg)- Nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890–19/5/2013) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, PV Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Thanh Hải- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xoay quanh việc học tập và làm theo Bác ở tỉnh ta.


*PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh 2 năm  qua?

*Đ/C Phạm Thanh Hải: Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị (Khoá XI) đã ban hành Chỉ thị số 03 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh thực hiện việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 03. Theo chủ trương của Trung ương, việc tổ chức sơ kết 2 năm Chỉ thị 03 thực hiện vào dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890–19/5/2013).

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn về việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn hiện nay. Thể hiện bằng những việc làm cụ thể, như tận tuỵ, hoàn thành tốt công việc được giao; nhiều việc làm tình nghĩa, thiết thực và hiệu quả, thể hiện tình cảm yêu thương giữa người với người trong tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân... theo phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.

Qua bình chọn, tỉnh đã quyết định khen thưởng 44 tập thể, 72 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Chúng ta tiếp tục nhân rộng những điển hình này để ngày càng nhiều hơn các tập thể, cá nhân và các tầng lớp nhân dân thực hiện và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Những tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương lần này đủ thành phần, từ các tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên các cấp đến công nhân, nông dân, trí thức, người lao động, đồng bào các dân tộc thiểu số, các tôn giáo và có cả học sinh, thanh thiếu nhi trong trường học.

*PV: Theo đồng chí, chúng ta cần làm gì để tiếp tục duy trì, nuôi dưỡng, nhân rộng các điển hình này?

*Đ/C Phạm Thanh Hải: Việc học tập và làm theo Bác bằng tình cảm, lương tâm trách nhiệm của mỗi người. Để xây dựng, phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình phải thường xuyên, liên tục, không phải chờ đến hội nghị sơ kết, tổng kết mới làm. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị địa phương có những tập thể, cá nhân được biểu dương trong đợt này  phải tiếp tục chăm lo, tạo điều kiện cho họ làm tốt hơn. Đồng thời, những điển hình cũng phải phát huy, đừng để lu mờ và mất đi. Bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng những điển hình phải thực hiện thường xuyên trong sinh hoạt, trong hội nghị, kiểm điểm, trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Làm như thế mới trở thành phong trào, mọi người mới thường trực trong mình một ý thức học tập và làm theo Bác. Từ đó, niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, đối với tổ chức đảng, cơ quan nhà nước được nâng lên. Và như thế xã hội này sẽ tốt đẹp hơn.

*PV: Việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chuyên đề 2013 có ý nghĩa và tầm quan trọng thế nào trong giai đoạn hiện nay, thưa đồng chí?

*Đ/C Phạm Thanh Hải: Đây là những chuyên đề thiết thực với nhiệm vụ cách mạng hiện nay, và nó theo suốt cuộc đời mỗi người cán bộ và nhân dân. Phong cách quần chúng của Bác là gần dân, hiểu dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân và học dân; giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của nhân dân. Còn phong cách dân chủ của Bác thể hiện rộng rãi trong Đảng và ngoài xã hội. Vấn đề dân chủ hiện này càng phải được tôn trọng, càng được phát huy, nhân lên gấp bội lần. Nếu không làm tốt vấn đề này thì trong nhân dân, tổ chức, trong Đảng sẽ mất đoàn kết. Dân chủ phải đi cùng với kỷ luật kỷ cương, muốn có dân chủ ngoài xã hội thì phải thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, trong nhân dân, trong từng tổ chức. Mọi người đều phải nêu gương nhưng đặc biệt là người cán bộ chủ chốt, quản lý các cấp phải thực sự nêu gương trong việc làm của mình, trong tự phê bình và phê bình.

*PV: Như vậy, để tiếp tục thực hiện Chị thị 03 của Bộ Chính trị có hiệu quả, thời gian đến chúng ta cần phải làm gì, thưa đồng chí?

*Đ/C Phạm Thanh Hải: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp uỷ đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn tinh thần Chỉ thị 03 gắn với việc khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ4 trong cơ quan, đơn vị và trong từng cán bộ, đảng viên. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và của mỗi người dân. Tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện. Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực trong việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày.

Việc học tập và làm theo Bác phải thiết thực, biểu hiện ra bên ngoài là việc làm, còn chiều sâu bên trong là phải xuất phát từ trong ý thức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người. Nếu là người tham mưu thì phải tham mưu đúng, thực thi công việc được giao thì phải làm tốt công việc được giao. Mọi việc đó phải đứng trên lợi ích tập thể của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, tập thể, vì Tổ quốc, vì đất nước, vì Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà. Nếu không đặt lương tâm, trách nhiệm của mình vào công việc thì việc tham mưu không kịp thời, đề xuất không đúng, thực thi không đến nơi, đến chốn, không giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân thì không đáp ứng yêu cầu của Chỉ thị 03. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình học tập và làm theo Bác.

PHÚ ĐỨC (thực hiện)