,
Cập nhật lúc 16:16, Wednesday, 07/11/2012

Đại tá Võ Văn Hưng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Thi đua Quyết thắng đã trở thành nét văn hóa đẹp của LLVT tỉnh


(QNg)- Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị, trong mỗi cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Để đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào TĐQT giai đoạn 2008-2012 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2012-2016, PV Báo Quảng Ngãi có cuộc trao đổi với Đại tá Võ Văn Hưng- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Đại tá Võ Văn Hưng cho biết: 5 năm qua, phong trào TĐQT trong các đơn vị LLVT tỉnh diễn ra đều khắp, sôi nổi với nội dung, hình thức phong phú. Nhờ đó đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tô đẹp thêm truyền thống quê hương Quảng Ngãi anh hùng.

*PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của LLVT tỉnh đạt được trong phong trào TĐQT giai đoạn 2008-2012?

*Đại tá Võ Văn Hưng: Phong trào TĐQT đã góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở đảng của LLVT tỉnh trong sạch vững mạnh (TSVM), tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Số lượng các tổ chức đảng TSVM hàng năm đạt gần 70%. Đặc biệt, qua việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực như: Phong trào "Đề cao trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", "Tuổi trẻ làm theo lời Bác dạy", "Cán bộ, đảng viên miệng nói lời hay, tay làm việc tốt"... Qua đó làm chuyển biến về ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết vượt khó của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ phong trào TĐQT, công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân của LLVT tỉnh càng phát huy hiệu quả; công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thường xuyên. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh TĐQT đã góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm của LLVT tỉnh. Các cơ quan, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm chắc, phát hiện kịp thời hoạt động của các đối tượng và tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, trên 12 ngàn thanh niên Quảng Ngãi hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) rộng khắp trong các địa phương, cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ DQTV toàn tỉnh đạt 1,5% so với dân số, chất lượng hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao. Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi được quan tâm chỉ đạo đúng mức. Chất lượng huấn luyện của các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên. Hằng năm, tỷ lệ quân số tham gia huấn luyện đạt cao, kết thúc các khóa huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá và giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới liên tục đạt loại giỏi.

Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" trở thành động lực to lớn thúc đẩy công tác hậu cần của LLVT tỉnh từng bước phát triển, góp phần phát huy nội lực, khơi dậy mọi tiềm năng, động viên ý chí tự lực, tự cường, bảo đảm hậu cần, tài chính, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Ngoài ra, công tác đối ngoại quân sự được triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Thường xuyên duy trì các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa Bộ CHQS tỉnh với các cơ quan quân sự các nước Lào, Campuchia, tạo mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa LLVT các nước ngày càng bền chặt.

Có thể khẳng định, TĐQT không chỉ là "phong trào" mà nó đã trở thành nét văn hóa đẹp của LLVT Quảng Ngãi. TĐQT là danh dự của người quân nhân, thể hiện bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong giai đoạn hiện nay.

*PV: Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh giai đoạn 2012-2016 sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm gì, thưa ông?

*Đại tá Võ Văn Hưng: Trong giai đoạn 2012-2016, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn phong trào TĐQT vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các cuộc vận động, phong trào lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trong đó, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu chủ yếu là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp nâng cao hiệu lực lãnh đạo, cơ chế điều hành của cấp ủy, chính quyền đối với công tác quân sự, quốc phòng. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tổ chức đảng trong LLVT tỉnh TSVM; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng lực lượng, củng cố nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh; tăng cường phối hợp giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực phòng chống thiên tai, lũ lụt, tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng- an ninh, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, công tác chính sách hậu phương quân đội. Thi đua tăng gia sản xuất cải thiện đời sống và thực hành tiết kiệm, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt các phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và thi đua bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên vũ khí, trang bị kỹ thuật, không để xảy ra cháy nổ, mất mát, xuống cấp; bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động và an toàn khi tham gia giao thông, gắn với cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông".

Ngoài ra, LLVT tỉnh tiếp tục phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội đồng Quân nhân. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng và công tác chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng LLVT tỉnh thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

*PV: Vậy chúng ta phải làm gì để hoàn thành các nhiệm vụ trên, thưa ông?

*Đại tá Võ Văn Hưng: Thực tiễn cho thấy, muốn phong trào TĐQT có sức lan tỏa rộng lớn, trở thành nét văn hóa đẹp của LLVT tỉnh, trước tiên phải tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua khen thưởng. Sau đó, chúng ta cần chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục về thi đua yêu nước, giúp mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn vai trò to lớn của công tác thi đua. Bởi khi các cán bộ, chiến sĩ có sự hiểu biết, nhận thức đầy đủ về mục tiêu và chỉ tiêu thi đua, thì mỗi cá nhân sẽ xác định được trách nhiệm trong từng hành động. Trên cơ sở đề cao trách nhiệm của từng cá nhân sẽ dấy lên phong trào thi đua sâu rộng trong các đối tượng, cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Bộ CHQS sẽ tập trung đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức hoạt động thi đua sát thực, hiệu quả, hướng vào chất lượng. Bên cạnh đó, từ trong các phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị phải kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến, để tuyên truyền nêu gương học tập, biểu dương khen thưởng kịp thời.

PV: Xin cảm ơn đại tá!


NGUYỄN TRIỀU
(thực hiện)

Nghĩa tình "Bộ đội Cụ Hồ"Trong 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp theo Quyết định 290, 188, 142 của Thủ tướng Chính phủ cho trên 42 ngàn trường hợp, với số tiền chi trả hơn 120 tỷ đồng. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ với hàng nghìn ngày công giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, bão lũ vượt qua khó khăn. Đặc biệt, LLVT tỉnh đã xây dựng được 64 nhà tình nghĩa, 24 nhà đồng đội, 14 nhà nhân ái cho các đối tượng chính sách; tham gia thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, với số tiền trên 2 tỷ đồng. Từ đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thắt chặt tình cảm quân dân, làm sáng ngời thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

 


 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/201211/dai-ta-Vo-Van-Hung-Chinh-uy-Bo-Chi-huy-Quan-su-tinh-Thi-dua-Quyet-thang-da-tro-thanh-net-van-hoa-dep-cua-LLVT-tinh-2198314/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,