,
Cập nhật lúc 14:13, Friday, 19/10/2012

Đồng chí Đặng Ngọc Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính


(QNg)- Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà cho biết như vậy trong lộ trình áp dụng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện. Ngoài ra, việc xử lý cán bộ có sai phạm và công tác phòng, chống tham nhũng cũng được đề cập trong cuộc trao đổi này.

*P.V: Công tác cải cách hành chính ở Sơn Hà đến thời điểm này đã đạt được những kết quả cơ bản nào, thưa đồng chí?

*Đ/c Đặng Ngọc Dũng: Trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, huyện Sơn Hà tập trung vào các nội dung sau: Chỉ đạo thực hiện rà soát và loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp; niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, các phòng ban chuyên môn và UBND cấp xã tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của huyện; thực hiện nghiêm túc quy trình giải quyết công việc trong một số lĩnh vực chuyên môn theo đúng thời gian quy định.

UBND huyện đã ban hành các quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 13 cơ quan chuyên môn và 5 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính ở các cơ quan đơn vị. Theo đó, các đơn vị đã xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; xây dựng Đề án áp dụng cơ chế một cửa điện tử hiện đại, áp dụng với các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, tư pháp, đăng ký kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản...

Trong 9 tháng năm 2012, Sơn Hà đã tiếp nhận giải quyết hoàn thành 781 hồ sơ các loại. Trên 80% hồ sơ được giải quyết và hầu hết các hồ sơ trả đúng hạn theo quy định, chưa có trường hợp nào phiền hà, nhũng nhiễu với tổ chức, công dân.

*P.V: Là một trong những huyện sớm ứng dụng tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, vậy những thuận lợi, tiện ích khi Sơn Hà triển khai, ứng dụng?

*Đ/c Đặng Ngọc Dũng: Về hạ tầng, đến nay Sơn Hà đã thiết lập, vận hành ổn định mạng LAN tại trụ sở UBND huyện. Tại trụ sở UBND huyện có đường truyền cáp quang, các phòng, ban và các xã đều có đường truyền ADSL và thực hiện kết nối với hệ thống mạng LAN của UBND huyện.

Về ứng dụng, UBND huyện đã thiết lập và vận hành Trang thông tin điện tử của huyện để cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND huyện đến người dân; đưa vào sử dụng phần mềm eOffice (Văn phòng điện tử), trong điều hành, tác nghiệp. Đến nay, 100% phòng, ban huyện và 14/14 UBND xã, thị trấn đã được cài đặt và sử dụng eOffice  để xử lý văn bản, trao đổi thông tin hàng ngày, gửi các tài liệu, thông tin, báo cáo được nhanh chóng và thuận tiện; đã cập nhật hơn 45.600 văn bản các loại, trong đó gồm 21.600 văn bản đi,  23.000 văn bản đến, phục vụ việc lưu trữ, tra tìm, xử lý trên mạng được nhanh chóng và thuận lợi.

UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/CT-TTg 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước. Các văn bản như lịch công tác, giấy mời họp, thông báo, những văn bản gửi để biết và những văn bản khác được gửi qua Chương trình văn phòng điện tử eOffice; 85% văn bản chỉ đạo, điều hành được đưa lên trang thông tin điện tử của huyện.

UBND huyện đã triển khai hệ thống một cửa điện tử. Hiện tại đã tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức của huyện về quy trình, các bước tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ. UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt Đề án một cửa của huyện, đang tiến hành các bước tiếp theo để đưa bộ phận ”một cửa” vào hoạt động có hiêu quả.

*P.V: Sơn Hà  đã có những định hướng gì trong xây dựng chính quyền điện tử?

*Đ/c Đặng Ngọc Dũng: Chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; duy trì, hỗ trợ các đơn vị triển khai ứng dụng phần mềm xử lý văn bản- eOffice. Sơn Hà phấn đấu 70% các văn bản hành chính sẽ được lưu chuyển trên mạng; 100% cán bộ, công chức nhà nước sử dụng thư điện tử và khai thác thông tin văn bản điện tử trong công việc.

Huyện xây dựng lộ trình và ban hành quy định các loại văn bản sử dụng dưới dạng điện tử. Từ nay đến cuối năm Sơn Hà thực hiện phát hành lịch công tác, giấy mời, thông báo qua mạng eOffice và Trang tin điện tử và từ năm 2013, thực hiện việc gửi văn bản hành chính thông thường qua mạng, không gửi văn bản giấy.

Để phục vụ công tác trên, huyện sẽ xây dựng mạng cáp quang nối các cơ quan huyện, UBND các xã, thị trấn, đảm bảo 100% các cơ quan cấp huyện, UBND cấp xã đều nối mạng Internet cáp quang, để triển khai ứng dụng CNTT, phục vụ chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ UBND huyện đến UBND các xã, thị trấn. Đồng thời, hoàn thành việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công mức độ 2 trong năm 2012; từ năm 2013 cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đối với một số thủ tục. Sơn Hà sẽ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, nhất là phục vụ công tác cải cách hành chính; tiến hành xây dựng và áp dụng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trên địa bàn huyện.

P.V: Củng cố đội ngũ cán bộ ở cơ sở và nghiêm túc xử lý cán bộ có sai phạm là việc đáng ghi nhận của Sơn Hà trong thời gian gần đây, kết quả cụ thể?

Đ/c Đặng Ngọc Dũng: Trong năm 2011 và 2012, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo xử lý cán bộ có sai phạm trong quá trình công tác, đồng thời củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở. Cụ thể, đã xử lý kỷ luật 4 cán bộ, công chức xã Sơn Thành cấp đất làm nhà ở cho một số đối tượng không có nhu cầu và trái pháp luật; kỷ luật cách chức Phó Chủ tịch UBND thị trấn Di Lăng giả mạo giấy tờ chiếm dụng tiền đền bù của công dân; xử lý hành chính kỷ luật 3 cán bộ công chức xã Sơn Thành liên quan đến việc chiếm dụng tiền quà Tết cấp cho người nghèo năm 2011...

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã chỉ đạo kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở; tiếp nhận 9 đội viên thuộc dự án 600 Phó Chủ tịch xã về làm Phó Chủ tịch UBND xã tại các xã nghèo theo Nghị quyết 30a; điều động luân chuyển 3 cán bộ huyện về công tác tại xã; bố trí bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, ban huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

*P.V: Phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ được Sơn Hà đặc biệt quan tâm, vậy những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác này?

*Đ/c Đặng Ngọc Dũng: Quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, chúng tôi rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong quần chúng nhân dân. Từ đó, nâng cao nhận thức đúng và đầy đủ về tham nhũng để quần chúng nhân dân phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức;

Hai là, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; công khai, minh bạch các chế độ, chính sách để nhân dân biết, tăng cường giám sát;

Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội cũng như công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. UBND huyện phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Hội, đoàn thể tham gia và có quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để mọi tổ chức, công dân tham gia phòng, chống tham nhũng.


Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; có kết luận xử lý rõ ràng, công khai đối với các đơn thư tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí…


THANH TOÀN
(thực hiện)
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/201210/day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-phuc-vu-chi-dao-dieu-hanh-va-cai-cach-hanh-chinh-2194159/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,