Đồng chí Hà Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi:
Đã hoàn tất nội dung, chương trình chuẩn bị đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII

01:09, 14/09/2012
.

(QNg)- Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2012. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ tỉnh nhà. Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn cho biết công tác chuẩn bị và các hoạt động lớn chào mừng Đại hội...

*P.V: Về công tác tham mưu của Tỉnh đoàn trong chỉ đạo Đại hội?


*Đồng chí Hà Thị Anh Thư: Thực hiện Kế hoạch của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh đoàn đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 181 KH/ĐTN và Hướng dẫn số 67 HD/ĐTN của BCH Tỉnh đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017. Thực hiện quy trình và lấy phiếu giới thiệu quy hoạch và bổ sung các chức danh Uỷ viên BCH, Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi khoá XIII; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, giới thiệu các chức danh chủ chốt của Đoàn trong BCH Tỉnh đoàn; thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 212 KH/ĐTN, ngày 21/2/2012 chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn các cấp. Tỉnh đoàn thành lập các Tổ công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện tại các cụm hoạt động...

*P.V: Về kết quả đại hội Đoàn cấp cơ sở và huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc?

*Đồng chí Hà Thị Anh Thư: Đã có 522/522 đơn vị tổ chức đại hội thành công (1 đơn vị tổ chức hội nghị bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên), 93/93 đơn vị tổ chức đại hội điểm thành công.

Có 3 huyện tổ chức đại hội điểm là Ba Tơ, Công an, Bình Sơn. Đến thời điểm này đã có 20/22 huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn đã tổ chức đại hội xong. hai đơn vị còn lại sẽ tổ chức đại hội trong tháng 9 này.

*P.V: Vì sao qua đại hội, ở một số huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc còn thiếu nhân sự ở các cơ quan thường trực?

*Đồng chí Hà Thị Anh Thư: Đa số cán bộ Đoàn đều học ởø Trường đoàn Trung ương. Trung ương Đoàn chỉ đào tạo hệ trung cấp thanh vận, trong khi đó Tỉnh ủy Quảng Ngãi có Nghị quyết 05 về phát triển nguồn nhân lực, yêu cầu cán bộ trẻ phải có trình độ đại học chính quy kèm theo thực hiện quy chế cán bộ Đoàn về độ tuổi, nên nhân sự đại hội đoàn các cấp có sự thay đổi, theo hướng trẻ hoá đội ngũ và nâng cao trình độ (đại học chính quy). Hiện nay 20 đơn vị đã tổ chức đại hội thì đều thực hiện theo Thông báo 340 của Tỉnh uỷ. Riêng Huyện đoàn Sơn Tây vì thiếu nhân sự nên cho tái cử một đồng chí có trình độ trung cấp quân sự là người dân tộc thiểu số và huyện có hướng đào tạo cao hơn.

*P.V: Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi khoá XIII?

*Đồng chí Hà Thị Anh Thư: Đến thời điểm này Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017 đã hoàn thành một số phần việc quan trọng. Đó là xây dựng xong văn kiện Đại hội XIII; bao gồm: Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH khoá XII, báo cáo góp ý văn kiện đại hội Đoàn toàn quốc và Điều lệ Đoàn sửa đổi, Đề án xây dựng BCH Tỉnh đoàn khoá XIII; Đề án xây dựng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn; dự kiến chương trình và thời gian Đại hội...

Về công tác tuyên truyền, Tỉnh đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Riêng về các công trình và hoạt động chào mừng Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ XIII, Tỉnh đoàn đã khởi công xây dựng công trình điện thắp sáng cho nhân dân đảo Bé, huyện Lý Sơn (trị giá gần 500 triệu đồng, hoàn thành trong tháng 4/2012); khởi công xây dựng 5/7 nhà bán trú dân nuôi (4 tỉ đồng); tiến hành xây dựng 5 nhà nhân ái tại Sơn Tây, Tây Trà, Minh Long, Lý Sơn (150 triệu đồng). Thực hiện phương án Đoàn Thanh niên tham gia xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Tỉnh đoàn đã "Hỗ trợ bò cho thanh niên" (500 triệu đồng);  xây dựng Công trình Thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại Nghĩa Sơn, Nghĩa Thọ, Tư Nghĩa (hơn 500 triệu đồng, Sở Giao thông vận tải trao trong đại hội); xây dựng Đề án "Kết nối internet" trong hệ thống tổ chức đoàn (500 triệu đồng, VNPT sẽ trao trong đại hội)...

*P.V: Đồng chí có thể nói rõ hơn về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội?

*Đồng chí Hà Thị Anh Thư: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành công tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch nhân sự đại hội. Họp BCH Tỉnh đoàn và cán bộ đoàn chủ chốt các huyện, Thành đoàn và trực thuộc giới thiệu nhân sự tham gia BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn khoá XIII. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giới thiệu nhân sự trình Tỉnh uỷ xem xét, thống nhất giới thiệu.

BCH Tỉnh đoàn khoá XII thống nhất xây dựng Đề án BCH Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2012-2017 đảm bảo tính khoa học, dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đoàn. BCH Tỉnh đoàn khoá XIII phải là các đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công; có cơ cấu hợp lý, tránh cơ cấu hình thức, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, dân tộc thiểu số theo quy định.

BCH phải bảo đảm yêu cầu kế thừa và phát triển, đồng thời bảo đảm sự ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ tới. Trong BCH Tỉnh đoàn khóa XIII sẽ có tỷ lệ hợp lý giữa các độ tuổi: Từ 24 - 30 tuổi chiếm 48,7%; từ 31- 35 tuổi chiếm 48,5%; 36 tuổi chiếm 2,8%; đảm bảo tuổi bình quân của BCH Tỉnh đoàn khóa XIII không quá 31 tuổi.


THANH TOÀN (thực hiện)