,
Cập nhật lúc 08:26, Monday, 06/08/2012

Ông Nguyễn Tấn Ninh - Phụ trách chi nhánh nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - sự thật Miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Ngãi: Sẽ nối tiếp chặng đường xây dựng và phát triển...


(QNg)- Chính thức đi vào hoạt động giữa tháng 7/1991, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Ngãi đã trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển. Phụ trách Chi nhánh, ông Nguyễn Tấn Ninh cho biết kết quả hoạt động của đơn vị trong chặng đường ấy...
 
*P.V: Ông có thể giới thiệu đôi nét về chức năng, nhiệm vụ chính trị và địa bàn hoạt động của đơn vị?

*Ông Nguyễn Tấn Ninh: Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Ngãi (tiền thân là Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại Quảng Ngãi) được thành lập ngày 1/7/1991. Chi nhánh là đơn vị sự nghiệp của Đảng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, giới thiệu, phát hành và tổ chức in, xuất bản sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Địa bàn mà Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên được phân công phụ trách gồm các tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum. Đây là miền đất có bề dày về truyền thống đấu tranh cách mạng; là khu vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa được đầu tư, khai thác có hiệu quả. Riêng Quảng Ngãi, nơi Chi nhánh đóng trụ sở, là một tỉnh có vị trí địa lý chiến lược, là cửa ngõ khu vực miền Trung và Bắc Tây Nguyên và mắt xích quan trọng của hành lang Đông - Tây trong chiến lược kết nối các nền kinh tế: Việt Nam, Lào, Thái Lan và Campuchia.

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Đảng và Nhà nước xác định là nơi trọng điểm đầu tư. Khu Kinh tế Dung Quất được hình thành với nhiều công trình đồ sộ như: Cảng nước sâu Dung Quất, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy đóng tàu, Tập đoàn công nghiệp nặng Doosan... cùng kết nối với Khu Kinh tế Chu Lai (Quảng Nam) hình thành khu kinh tế trọng điểm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên...

*P.V: Theo ông, sau 15 năm hoạt động, Chi nhánh đã có những đóng góp nổi bật nào trong lĩnh vực phát hành và xuất bản cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên?

*Ông Nguyễn Tấn Ninh:   Có thể nói, trong 15 năm qua, Chi nhánh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tổ chức tốt công tác phát hành sách lý luận chính trị, pháp luật tại các tỉnh được phân công; xây dựng được một mạng lưới cộng tác viên, khách hàng rộng khắp...

Đến thời điểm này, Chi nhánh đã có quan hệ bạn hàng với hơn 500 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát hành. Hằng năm, Chi nhánh đã tổ chức phát hành hơn 100 ngàn bản sách với doanh thu bình quân trên 1,5 tỉ đồng. Công tác phát hành sách lý luận chính trị, pháp luật của Chi nhánh đã phục vụ kịp thời việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phục vụ các sự kiện trọng đại, các sinh hoạt chính trị lớn của đất nước tại các tỉnh, thành được phân công phụ trách; góp phần giữ vững và không ngừng mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng tại địa bàn trọng yếu của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Chi nhánh đã tổ chức được một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, các cộng tác viên trong việc tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản các đề tài sách về lịch sử cách mạng, lịch sử Đảng bộ các cấp, các công trình nghiên cứu, sách giới thiệu về miền đất, con người và tiềm năng phát triển của địa phương… Tiêu biểu như các công trình: Phạm Văn Đồng - Người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi, Nguyễn Bá Loan - Cuộc đời và sự nghiệp cứu nước, Lịch sử Đảng bộ huyện Bình Sơn (1975 - 2005), Lịch sử Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi (1930 - 1975), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1975 - 2005)... (tỉnh Quảng Ngãi); Lịch sử Đảng bộ huyện Mang Yang, Lịch sử Đảng bộ huyện Kbang... (tỉnh Gia Lai); Lịch sử Đảng bộ huyện Đak Hà (tỉnh Kon Tum)…, Dung Quất hành trình vào thế kỷ XXI, Trung Trung bộ - Tây Nguyên đặc sắc liên vùng văn hoá, Sơn Mỹ - 30 năm nhìn lại, Làng nghề truyền thống Quảng Ngãi...

 Thông qua các ấn phẩm trên, Chi nhánh đã làm tốt vai trò là một trong những kênh thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản ở địa phương; giới thiệu, quảng bá về lịch sử, truyền thống, miền đất, con người, tiềm năng phát triển của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đến với bạn đọc trong cả nước...

*P.V: Những định hướng phát triển của Chi nhánh thời gian đến?

*Ông Nguyễn Tấn Ninh: Bám sát Chiến lược phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Chi nhánh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ  trong tình hình mới.

Trước hết, Chi nhánh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách; xây dựng và củng cố mạng lưới phát hành truyền thống, phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng, tăng doanh thu phát hành. Bên cạnh đó, chúng tôi giữ mối liên hệ chặt chẽ và thường xuyên với đội ngũ cộng tác viên là các nhà khoa học, quản lý, các tác giả nhằm tổ chức tốt các đề tài bản thảo sách trên địa bàn được phân công, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chúng tôi sẽ đổi mới công tác quản lý, điều hành, gắn hiệu quả lao động với việc từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức đơn vị.

Nhân đây tôi xin nói thêm rằng, để đạt được những kết quả bước đầu khiêm tốn đó, ngoài nỗ lực của tập thể cán bộ trong đơn vị, Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Ngãi còn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Nhà xuất bản và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Nhà xuất bản. Đặc biệt, Chi nhánh đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên... Đó là những thuận lợi cơ bản để Chi nhánh tiếp tục phát triển trong thời gian tới, xứng đáng với vai trò là đơn vị đại diện của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại các tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng ở miền Trung - Tây Nguyên.


THANH TOÀN (thực hiện)
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/201208/ong-Nguyen-Tan-Ninh-Phu-trach-chi-nhanh-nha-xuat-ban-Chinh-tri-Quoc-gia-su-that-Mien-Trung-Tay-Nguyen-tai-Quang-Ngai-Se-noi-tiep-chang-duong-xay-dung-va-phat-trien-2176544/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,