,
Cập nhật lúc 10:34, Friday, 17/08/2012

Đồng chí Phan Bình - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành:

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới...


(QNg)- Nghĩa Hành là địa phương được tỉnh chọn làm điểm xây dựng huyện nông thôn mới (XD NTM). Nhiều khó khăn thách thức đang đặt ra đối với Nghĩa Hành trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí để đến năm 2015 được công nhận là huyện NTM. Đồng chí Phan Bình - Chủ tịch UBND huyện cho biết việc huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ XD NTM của Nghĩa Hành.  

P.V: Là huyện được tỉnh chọn làm điểm xây dựng huyện nông thôn mới, đồng chí cho biết đến thời điểm này Nghĩa Hành đã triển khai, thực hiện và đạt được những kết quả cơ bản nào?

Đ/c Phan Bình: Khi được tỉnh chọn chỉ đạo điểm XD NTM, huyện xác định đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng là cơ hội để huyện phấn đấu đi lên. Đến thời điểm này, Nghĩa Hành triển khai đến bước thứ 6 của Chương trình, kế hoạch XD NTM, đó là bước tổ chức thực hiện.

Cụ thể, đối với bước 1: 11/11 xã trong huyện đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) Ban Quản lý (BQL) XD NTM cấp xã và Ban Phát triển thôn (PTT) ở các thôn.

Bước 2, Nghĩa Hành đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Trung ương, của tỉnh về XD NTM cho BCĐ, BQL xã, Ban PTT; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Bước 3, khảo sát thực trạng nông thôn mới theo 19 tiêu chí.  Qua khảo sát, có 1 xã đạt 9/19 tiêu chí, có 2 xã đạt 8/19 tiêu chí, có 2 xã đạt 7/19 tiêu chí, có 3 xã đạt 6/19 tiêu chí và 1 xã đạt 5/19 tiêu chí.

Bước 4, lập quy hoạch và Bước 5, xây dựng Đề án. Đến tháng 6/2012, chín xã XD NTM giai đoạn 2011-2015 đã hoàn thành Đề án XD NTM trình UBND huyện phê duyệt. Hai xã còn lại sẽ hoàn thành phê duyệt quy hoạch và Đề án vào tháng 10/2012.

Bước 6, tổ chức thực hiện. Sau khi phê duyệt xong quy hoạch và Đề án XD NTM cho 9 xã XD NTM giai đoạn 1, huyện đã tổ chức lễ phát động phong trào "Nghĩa Hành chung sức xây dựng nông thôn mới" nhằm vận động toàn dân trong huyện XD NTM. Sau lễ phát động ở huyện, 9 xã XD NTM giai đoạn 1 đều tổ chức lễ phát động ở xã được nhân dân tham gia hưởng ứng. Chỉ trong tháng 6 và tháng 7/2012, các địa phương đã nâng cấp, mở rộng trên 34 km đường xã, thôn xóm, nội đồng; vận động bà con hiến 5,62 ha đất để làm đường; tham gia hàng ngàn ngày công lao động, quy ra giá trị đã huy động gần 5 tỉ đồng.

Đồng chí có thể nói rõ hơn về khâu quy hoạch và phê duyệt quy hoạch xã nông thôn mới của huyện.

Đ/c Phan Bình: Trước tiên nhiệm vụ quy hoạch do BQL xã làm chủ đầu tư thực hiện trình UBND huyện phê duyệt, sau đó chọn đơn vị tư vấn có năng lực để xây dựng quy hoạch theo nhiệm vụ quy hoạch và được phê chuẩn. Bản dự thảo quy hoạch phải được lấy ý kiến nhân dân ở các thôn. Các ý kiến của dân góp ý được tổng hợp để làm cơ sở chỉnh sửa bổ sung.

Tiếp theo là, thông qua Đảng uỷ, HĐND xã, các ý kiến đóng góp được BQL và đơn vị tư vấn tiếp thu chỉnh sửa hoàn chỉnh trình UBND huyện phê duyệt. Ba cơ quan có chức năng thẩm định quy hoạch là Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Để rút ngắn thời gian lấy ý kiến các phòng liên quan đến các nội dung thuộc 19 tiêu chí XD NTM, UBND huyện tổ chức hội nghị BCĐ XD NTM để góp ý. Ý kiến góp ý tại hội nghị này được BQL xã và đơn vị tư vấn chỉnh sửa hoàn chỉnh quy hoạch gửi lên 3 cơ quan chức năng của huyện để các cơ quan này kiểm tra, ra kết quả thẩm định trình UBND huyện phê duyệt.

PV: Các hình thức huy động sức dân trong XD NTM của Nghĩa Hành?

Đ/c Phan Bình: Nghĩa Hành có 11 xã, 1 thị trấn, trong đó có 5 xã miền núi, nhưng là huyện duy nhất không được hưởng cơ chế đầu tư theo Nghị quyết 30a như các xã miền núi; thu nhập dân cư còn thấp, đời sống nhân dân còn khó khăn. Tuy nhiên, qua tổ chức tuyên truyền vận động XD NTM, cán bộ và nhân dân trong huyện hưởng ứng mạnh mẽ, biểu hiện sự đồng thuận cao. Huy động sức dân trong XD NTM chủ yếu là vận động người dân hiến đất, tháo bỏ tường rào, cổng ngõ, đốn chặt cây cối, thu hoạch hoa màu để xây dựng hạ tầng. Vận động người dân tham gia ngày công để xây dựng đường giao thông thôn, xóm, nội đồng tại nơi ở. Hình thức huy động phải trên cơ sở quy ước của thôn được người dân bàn bạc thống nhất và Nghị quyết HĐND xã.

P.V: Kết thúc năm 2012 này, Nghĩa Hành sẽ đạt bao nhiêu tiêu chí của huyện NTM?  Tiêu chí nào phải đầu tư nhiều công sức, tiền của để thực hiện?

Đ/c Phan Bình: Do thuận lợi, khó khăn của mỗi xã khác nhau, thực hiện Kế hoạch 1167/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi, mỗi xã xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 của huyện phấn đấu đạt thêm 2 đến 3 tiêu chí như tiêu chí 1 - quy hoạch; tiêu chí 5 - trường học; tiêu chí 9 - nhà ở dân cư.

Đối với tiêu chí khó thực hiện, huyện chỉ đạo các xã tập trung nguồn lực thực hiện dứt điểm vào cuối giai đoạn như: Tiêu chí số 12: cơ cấu lao động, đạt xã NTM tỉ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp dưới 35% trong khi bình quân huyện lao động trong nông nghiệp hiện tại còn 69,3%. Tiêu chí số 10 thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người đạt 1,4 lần so với mức bình quân vùng nông thôn của tỉnh. Hiện tại huyện đạt 8,5 triệu đồng/người/năm, trong khi mức bình quân chung của tỉnh năm 2011 là 10,5 triệu đồng/người/năm. Tiêu chí 6 cơ sở vật chất văn hoá: Nhà văn hoá và khu thể thao xã, thôn hầu hết chưa đạt...

P.V: Trong khó khăn chung hiện nay liệu đến năm 2015 Nghĩa Hành có hội đủ các tiêu chí để được công nhận là huyện nông thôn mới?

Đ/c Phan Bình: Do nhu cầu vốn hàng năm lớn, thời gian thực hiện chậm 1 năm (năm 2011 chỉ triển khai và lập quy hoạch, Đề án XD NTM) nên đến 2015, 9 xã của huyện Nghĩa Hành khả năng đạt từ 14-16 tiêu chí, còn 3-5 tiêu chí huyện phải tiếp tục phấn đấu trong một vài năm tiếp theo. Tuy nhiên, với quyết tâm của hệ thống chính trị cùng với sự chỉ đạo, giúp đỡ, đầu tư đúng mức của tỉnh, thì khả năng đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2015 đối với Nghĩa Hành là hoàn toàn có thể.


THANH TOÀN (thực hiện)
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/201208/Phat-huy-vai-tro-chu-the-cua-nhan-dan-trong-xay-dung-nong-thon-moi-2179421/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,