Cập nhật lúc: 08:49, 18/11/2009 [GMT+7]
.
ÔNG NGUYỄN MINH TUẤN - CHỦ TỊCH UBMTTQVN TỈNH:

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận các cấp theo yêu cầu của tình hình mới


 
 
(QNg) - Những năm qua UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Mặt trận, là trung tâm đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất (18/11), phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc phỏng vấn  ông Nguyễn Minh Tuấn-Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh xung quanh công tác Mặt trận trong thời kỳ mới. Mời bạn đọc theo dõi.

* PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở tỉnh ta thời gian qua?

Ông Nguyễn Minh Tuấn: UBMTTQVN tỉnh xác định: Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác mặt trận nói chung. Từ đó thường xuyên thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói giảm nghèo của tỉnh nhằm nâng cao dân trí, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến bộ.

Mặt trận các cấp trong tỉnh đã động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo"… Mặt trận đã cùng các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân chung sức chăm lo phát triển kinh tế, đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, thiên tai bão lũ ổn định cuộc sống. Để xây dựng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, mặt trận các cấp trong tỉnh đã phát huy dân chủ, nâng cao hoạt động giám sát, nhất là hoạt động giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát cộng đồng; tăng cường tiếp dân, lắng nghe và phản ánh đến cơ quan chức năng những kiến nghị của nhân dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.

Mặt trận các cấp trong tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt chủ trương công tác Mặt trận về địa bàn dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh ngay trong cộng đồng dân cư. Vừa qua, hoạt động Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập MTDTTN đã được tổ chức ở tất cả 2.984 khu dân cư, chính là hình ảnh thể hiện sinh động khối đại đoàn kết dân tộc.

PV: Trong tình hình hiện nay Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động như thế nào để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Tuấn: Những năm gần đây, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhưng so với yêu cầu thì vẫn còn một số mặt chưa đáp ứng. Thời gian tới, UBMTTQVN tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền tại địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết theo chủ trương của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
Để đảm đương tốt nhiệm vụ, UBMTTQVN tỉnh và Mặt trận các cấp sẽ phải kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; đổi mới phương thức, nội dung để nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, phát huy dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ này, đòi hỏi Mặt trận các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới, tiếp tục hướng mạnh về cơ sở và cộng đồng khu dân cư, từng hộ gia đình, để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của nhân dân. Từ đó cùng nhân dân tháo gỡ các khó khăn trong cuộc sống với phương châm "Lấy sức dân để lo cuộc sống cho dân"; đồng thời phối hợp với chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc về dân sinh, dân chủ.

Việc triển khai chủ trương chính sách trong tình hình mới cũng đòi hỏi Mặt trận các cấp phải linh động, sáng tạo, không phô trương, hình thức MT các cấp; tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, để thống nhất hành động; phát huy, nhân rộng kịp thời những điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng khu dân cư, các dân tộc, tôn giáo… để tập hợp, vận động nhân dân.

* PV: Thưa ông, việc đổi mới đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận được UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo thực hiện như thế nào?


 Ông Nguyễn Minh Tuấn: Thời gian qua UBMTTQVN tỉnh đã chỉ đạo Mặt trận các cấp phải chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng xây dựng Đề án "Đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Mặt trận các cấp"; trong đó đã đề cập rất rõ yêu cầu về tổ chức bộ máy, quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên trách Mặt trận cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu. Về công tác cán bộ phải đảm bảo yêu cầu chung về cán bộ, đặc biệt là cán bộ được rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn công tác Đảng, công tác vận động quần chúng ở cơ sở, nhiệt tình công tác, để có thể nhanh chóng tiếp cận với các yêu cầu mới của công tác Mặt trận. Đồng thời, UBMTTQVN tỉnh cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống Mặt trận theo hướng chuẩn hóa về trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Mặt khác, mỗi cán bộ Mặt trận phải không ngừng phấn đấu vươn lên rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, có phẩm chất chính trị và đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết và tính chiến đấu cao. Như vậy mới đủ sức vận động, thuyết phục đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ công tác mặt trận.

* PV: Vừa qua, cơ quan Mặt trận các cấp đã đóng góp rất lớn vào công tác vận động đóng góp cứu trợ, giúp nhân dân bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thời gian tới công tác này được UBMTTQVN tỉnh lãnh đạo như thế nào?


Ông Nguyễn Minh Tuấn:
Công tác vận động nhân dân phát huy tinh thần “tương thân tương ái” chính là biểu hiện rõ nét nhất của tình đoàn kết dân tộc và được thực hiện thường xuyên, lâu dài. Với tinh thần ấy người dân Quảng Ngãi đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia, đùm bọc của nhân dân cả nước. Riêng đối với cán bộ làm công tác Mặt trận trong tỉnh, UBMTTQVN tỉnh yêu cầu phải nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nghiêm túc việc quản lý, phân phát hàng, tiền cứu trợ, không được để xảy ra sai phạm, làm mất niềm tin trong nhân dân. UBMTTQVN tỉnh sẽ rà soát, xem xét để biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân làm tốt; đồng thời xử lý theo quy định những trường hợp sai phạm, lợi dụng tham nhũng hàng cứu trợ hay có hành vi tư lợi khác cho bản thân trong khi làm nhiệm vụ phân phát hàng cứu trợ.
* PV: Xin cảm ơn ông!
 
THANH NHỊ
(thực hiện)
.