Hội LHTNVN tỉnh sẽ là tổ chức xã hội rộng rãi, vì sự tiến bộ và phát triển của thanh niên"

Thứ Hai, 09:57, 16/11/2009 [GMT+7]
.

 
 
(QNg) - Trong hai ngày 16-17/11, Hội LHTNVN tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2009-2014) Trước thềm Đại hội, PV Báo Quảng Ngãi đã có cuộc phỏng vấn chị Hà Thị Anh Thư (ảnh) - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Quảng Ngãi khóa VIII.

PV: Trong 5 năm qua, các hoạt động của Hội LHTNVN tỉnh Quảng Ngãi  diễn ra sôi nổi, chị có thể đánh giá khái quát những kết quả đạt được?

Chị Hà Thị Anh Thư: Chặng đường 5 năm hoạt động của Hội đã thu được nhiều kết quả. Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên tỉnh ta đã thực hiện thắng lợi 5 cuộc vận động do ĐH Hội LHTN Việt Nam lần thứ V, ĐH Hội LHTN tỉnh lần thứ VIII phát động. 5 cuộc vận động được triển khai thực hiện có trọng điểm với những mô hình, hoạt động rõ nét. Đó là:
Cuộc vận động "Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập" với các giải pháp thiết thực, sát với tình hình thanh niên được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thái độ học tập đúng đắn, ý thức tự giác học tập cho thanh niên.

Ở cuộc vận động "Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo", các cấp bộ Hội tích cực triển khai, phong trào "Sáng tạo trẻ" gắn với vận động thanh niên nông thôn thực hiện phong trào "4 mới" (Kỹ thuật mới, ngành nghề mới, mô hình mới, thị trường mới-PV), qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo.

Cuộc vận động "Thanh niên tình nguyện (TNTN) vì cuộc sống cộng đồng" đã đạt những kết quả nổi bật với hàng triệu lượt thanh niên tham gia.

 Các cấp bộ Hội cũng thực hiện tốt phong  trào "Vì người bạn tòng quân", "Vì các chiến sỹ nơi biên giới hải đảo", đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân hưởng ứng cuộc vận động "Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc".

Đồng thời cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp" được triển khai gắn với cuộc vận động "Tuổi trẻ Quảng Ngãi học tập và làm theo lời Bác". Các giá trị sống đẹp hướng thanh niên đến cuộc sống chân, thiện, mỹ. Các cấp hội đã tổ chức nhiều hình thức phong phú: Phát động phong trào "Mỗi tháng một câu chuyện"; tổ chức cuộc thi "Nhật ký làm theo lời Bác" với 70 ngàn bài dự thi; tổ chức hơn 100 buổi toạ đàm, hội thảo tuyên truyền về cuộc vận động; triển khai 5 điều Bác Hồ dạy thanh niên; tôn vinh 20 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

PV: Hoạt động Hội đạt nhiều kết quả là nhờ các cấp Hội chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh?

Chị Hà Thị Anh Thư: Có thể nói 5 năm qua công tác phát triển tổ chức cơ sở Hội với nhiều mô hình ngày càng được khẳng định rõ nét. Tỉnh ta thực hiện đẩy mạnh công tác xây dựng Hội thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục và đoàn kết, tập hợp thanh niên. Việc phát triển đa dạng các loại hình chi hội đã làm cho các tổ chức cơ sở Hội ngày càng gần gũi với thanh niên; tạo điều kiện cho đông đảo thanh niên đến với tổ chức Hội  để cống hiến, trưởng thành. Đến nay toàn tỉnh đã có trên 138.130 hội viên; hầu hết các huyện, thành phố và trên 98% xã, phường trong tỉnh có tổ chức Hội (gần 1.256 chi hội, CLB, đội, nhóm phát triển từ cơ sở). Đội ngũ cán bộ Hội được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ, Hội đã có 38.450 hội viên được kết nạp vào Đoàn. Tại các trường Đại học, cao đẳng đã thành lập 3 hội sinh viên cấp trường với  trên 6.000 hội viên. Hội doanh nghiệp trẻ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển, đến nay đã có 105 hội viên; có 8 doanh nghiệp đạt giải thưởng Sao vàng Nam trung bộ và Tây nguyên, 10 doanh nghiệp đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt.

Hoạt động quốc tế của thanh niên tỉnh ta có bước phát triển về chất, quan hệ chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị tiếp tục được mở rộng, góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác với thanh niên và nhân dân các nước,  góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

PV: Công tác hội vẫn còn một số mặt hạn chế, yếu kém. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho thanh niên chưa đồng đều, chưa được thực hiện thường xuyên; nhiều nội dung hoạt động chưa theo kịp nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên Hội LHTN tỉnh ta đã rút ra những bài học gì, thưa chị?

Chị Hà Thị Anh Thư: Từ thực tiễn hoạt động 5 năm qua, Hội LHTN Quảng Ngãi rút ra những bài học kinh nghiệm đó là: Phải đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình trên cơ sở bàn bạc, hiệp thương để tăng cường tính đồng thuận, kịp thời nhân rộng, phổ biến nhiều mô hình có hiệu quả để triển khai hiệu quả các chương trình công tác của Hội.

Hai là, lấy lợi ích chính đáng của thanh niên làm cơ sở để triển khai các hoạt động của Hội. Các cấp Hội tạo lập những mô hình hoạt động cụ thể, hiệu quả rõ nét; phối hợp với các tổ chức, cá nhân để tạo nguồn lực cho Hội hoạt động.

Ba là, tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về nhiệm vụ xây dựng Hội của cán bộ Đoàn. Coi công tác xây dựng và hoạt động của Hội là đầu tư cho mặt trận đoàn kết, tập hợp của Đoàn, đẩy mạnh các hoạt động tôn vinh, biểu dương các cá nhân, điển hình, cổ vũ những tấm gương, điển hình tốt trong thanh niên và trong xã hội.

PV: Đại hội Đại biểu Hội LHTNVN toàn tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2009-2014) là Đại hội của "Đoàn kết - Tình nguyện - Sáng tạo và phát triển", xin chị cho biết những mục tiêu chính của nhiệm kỳ này?


Chị Hà Thị Anh Thư: Phát huy vai trò xung kích của thanh niên, trong thời kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh không ngừng đổi mới để phát triển, phấn đấu thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, vì sự tiến bộ và phát triển của thanh niên. Hội LHTN Việt Nam tích cực, chủ động định hướng, khơi dậy và phát huy tính sáng tạo của thanh niên, tôn trọng và giúp thanh niên tự khẳng định, kết hợp hài hoà lợi ích của thanh niên, của tổ chức Hội với xã hội.

Mục tiêu công tác Hội  LHTN Việt Nam tỉnh ta lần thứ IX (nhiệm kỳ 2009-2014) là: Xây dựng Hội vững mạnh, thật sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; phát triển rộng rãi các tổ chức thanh niên là thành viên tập thể của Hội nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên tham gia phát triển KT-XH của quê hương, đất nước. Đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục của Hội, nâng cao chất lượng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua việc đa dạng phát triển tổ chức Hội trong các tầng lớp thanh niên, toàn tỉnh phấn đấu có 80% cán bộ, hội viên và 70% thanh niên tiếp tục được học các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của ĐH Đoàn, Nghị quyết ĐH Hội các cấp. 80% cán bộ, hội viên và trên 60% thanh niên được học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; đăng ký và thực hiện tốt cuộc vận động "Tuổi trẻ Quảng Ngãi học tập và làm theo lời Bác". Mỗi cấp bộ Hội đều có điểm trình diễn kỹ thuật khuyến nông-lâm-ngư thanh niên theo mô hình "Bốn mới".

 
Tuổi trẻ BĐBP tỉnh và thanh niên tình nguyện làm đường giao thông tại xã Ba Lê (Ba Tơ).
Tuổi trẻ BĐBP tỉnh và thanh niên tình nguyện làm đường giao thông tại xã Ba Lê (Ba Tơ).
Mỗi huyện thành lập mới ít nhất 01 CLB khuyến nông thanh niên. Hướng dẫn vay vốn, hỗ trợ việc làm cho thanh niên, dư nợ thấp nhất hàng năm 30 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ thanh niên nghèo thấp hơn mặt bằng tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương 5%; xây dựng ít nhất 1 đội TNTN tham gia phát triển KT-XH tại địa phương. Trong nhiệm kỳ phát triển từ 60.000 đến 70.000 hội viên mới; tích cực giúp đỡ, giới thiệu được 50% trên tổng số hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp. Phấn đấu có 50% doanh nghiệp là hội viên Hội DNT xây dựng được tổ chức Đoàn, Hội.

Hội sẽ tập trung triển khai 03 cuộc vận động lớn "Thanh niên sống đẹp, sống có ích", "TNTN vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường" và "Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng".
PV: Xin cảm ơn chị!
   
Hoàng Triều (thực hiện)
 
.