Thành cổ Quảng Ngãi bên bờ sông Trà
22:21 | 27/05/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Thành cổ Quảng Ngãi nay chỉ còn trong sử sách và câu chuyện kể của các bậc cao niên. Đây là thành cổ có thời gian thiết lập và xây dựng cách đây hơn 200 năm.
.
.