Cập nhật lúc: 09:11, 15/12/2014 [GMT+7]
.

Về dự án công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc


(Báo Quảng Ngãi)- Báo Quảng Ngãi số 3726, ngày 8.12.2014 có đăng bài: “Dự án công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc- Chưa có quyết định cuối cùng”. Để xử lý vấn đề này, ông Dương Văn Tô- Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh cho biết: Khoản kinh phí chi từ năm 2002 đến 2011 cho công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư dự án, bao gồm: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, chi phí bồi thường, GPMB, chi phí BQL dự án…là 9,4 tỷ đồng, đã cấp phát từ Kho bạc Nhà nước.  

TIN LIÊN QUAN

Đối với khoản chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình xử lý theo quy định tại điểm 3.1.8, khoản 3.1, Điều 3 của định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29.9.2009 của Bộ Xây dựng: “Trường hợp sản phẩm tư vấn đã hoàn thành, nhưng không được sử dụng mà không do lỗi của nhà thầu tư vấn thì chủ đầu tư phải thanh toán chi phí tư vấn đã thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng hoặc trường hợp nhà thầu tư vấn phải sửa đổi, bổ sung công việc tư vấn đã hoàn thành theo yêu cầu của chủ đầu tư mà không do lỗi của nhà thầu tư vấn thì chủ đầu tư thanh toán chi phí để thực hiện công việc này trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn”.

Về khoản chi phí bồi thường, GPMB hơn 4 tỷ đồng của dự án này nay được tận dụng dùng để xây dựng tuyến đường bờ nam sông Trà Khúc.

Ông Tô cũng cho biết, trường hợp chưa thể tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng dự án này thì UBND tỉnh cho phép kết thúc dự án, thanh lý các hợp đồng đã được ký kết giữa Chủ đầu tư với các đơn vị tư vấn; quyết toán công tác chuẩn bị xây dựng. Và nếu dừng dự án thì chắc chắn sẽ gây bức xúc trong dư luận, bởi tiền ngân sách đã bỏ ra hơn 9 tỷ đồng; đồng thời một số hộ dân chưa yên tâm sản xuất đối với các trường hợp đã kiểm kê, lập phương án bồi thường (đợt II) nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.            
                   

      PV
 

.