Qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: Chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm

Thứ Sáu, 15:22, 04/01/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Đến lúc này tròn 1 năm Đảng ta triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đây là nghị quyết đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm và hồ hởi đón nhận, đồng thời bày tỏ sự đồng tình, kỳ vọng của mình. Sau gần một năm tổ chức, triển khai thực hiện, Nghị quyết đã mang lại những kết quả quan trọng, đó chính là động lực, là cơ sở để chúng ta tin rằng Nghị quyết sẽ tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

TIN LIÊN QUAN


Nghị quyết Trung ương 4 chỉ tập trung vào ba vấn đề thực sự cấp bách, cần làm ngay, đó là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4
Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4


Ba vấn đề này có mối quan hệ biện chứng với nhau, nhưng vấn đề thứ nhất là cốt lõi, xuyên suốt và cấp bách nhất. Trên cơ sở xác định 3 vấn đề trọng tâm và cấp bách, Trung ương đã đề ra 4 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách và nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Để triển khai nhóm giải pháp thứ nhất, năm 2012 toàn Đảng đã tập trung làm tốt việc kiểm điểm tập thể, cá nhân.

Với tinh thần khẩn trương nhưng phải bảo đảm quy trình, lấy chất lượng là tiêu chí hàng đầu, đến nay, việc tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ tỉnh, cấp ủy cơ sở... cơ bản đã hoàn thành. Điểm nổi bật trong quá trình thực hiện Nghị quyết TƯ 4  là khi đã nhận thức được khuyết điểm thì từ tỉnh đến cơ sở đều tiến hành sửa chữa, khắc phục ngay, không chờ đợi kiểm điểm xong.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo nhiều địa phương, đơn vị nhấn mạnh đến việc chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Trong đó, tập trung cao cho công tác cán bộ, chuẩn bị nguồn để bổ sung cho hệ thống chính trị các cấp trước mắt và lâu dài.

 

Nâng cao vai trò trách nhiệm trong cải cách hành chính, thủ tục đầu tư sẽ giúp cho nhiều dự án triển khai nhanh, góp phần phát triển KT-XH địa phương. Ảnh: H.T
Nâng cao vai trò trách nhiệm trong cải cách hành chính, thủ tục đầu tư sẽ giúp cho nhiều dự án triển khai nhanh, góp phần phát triển KT-XH địa phương. Ảnh: H.T

 

Và điều đáng mừng là trong đợt kiểm điểm, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc ở nhiều địa phương, đơn vị nổi lên như: Quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hút đầu tư và chậm triển khai các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, Khu Kinh tế Dung Quất; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đánh giá cán bộ; vấn đề y đức, tình trạng một số bộ phận cán bộ suy thoái đạo đức, quan liêu, xa dân; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo ở mức độ nhất định. Một số vấn đề tồn tại lâu nay đối với cơ quan chưa tập trung giải quyết thì qua kiểm điểm lần này thì đã đưa ra và tập trung giải quyết; tinh thần trách nhiệm của cán bộ được giao, được phụ trách các lĩnh vực đó qua kiểm điểm cũng thấy rõ tinh thần, trách nhiệm của từng đồng chí đó nhiều hơn, nhận rõ thiếu sót để trên cơ sở đó đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian đến tốt hơn.

Sau tròn một năm thực hiện Nghị quyết TƯ 4  "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", những kết quả bước đầu mà Đảng bộ và nhân dân đạt được đang từng bước được hiện thực hoá trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững QPAN, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt thể hiện rõ nét trong việc tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường mối quan hệ với dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Bước đi, cách làm và kết quả đó được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.

Mặc dù những kết quả bước đầu mà Nghị quyết tạo ra có thể chưa làm cho nhiều người hài lòng, thế nhưng nếu không có Nghị quyết TƯ 4, không có đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình vừa qua thì những vấn đề nổi cộm, bức xúc lâu nay có thể chưa được xem xét, khắc phục kịp thời. Bước sang năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4, nhiều giải pháp đồng bộ sẽ tiếp tục được thực hiện và người dân đang kỳ vọng rất lớn vào việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết quan trọng này. Mặc dù xác định thực hiện Nghị quyết TƯ 4 là cả một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục với quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thực sự trong sạch và vững mạnh. Và điều cán bộ, đảng viên và nhân dân mong muốn thực hiện Nghị quyết TƯ 4 không chỉ là nâng cao nhận thức, nâng cao trách nhiệm, củng cố niền tin mà phải chú trọng đến hành động thực tiễn.
 

*Đồng chí Võ Thái Nguyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Qua kiểm điểm, tình hình ở cơ sở có chuyển biến nhất định, nó thể hiện ở chỗ kỷ luật kỷ cương hành chính thực hiện tốt hơn; thứ hai là tinh thần thái độ trách nhiệm đối với công việc được giao của từng cán bộ, đảng viên thể hiện rõ nét hơn; thứ ba là một số tồn tại khuyết điểm đối với cấp ủy, chi bộ lâu nay tồn tại, khuyết điểm thì đã tập trung giải quyết và đến nay kết quả đạt được bước đầu. Với tinh thần như thế, hiện nay các chi, đảng bộ đang tiến hành tập trung cho việc phân tích chất lượng đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 và trên cái đà này tôi tin tưởng trong thời gian đến, hoạt động của Đảng ủy khối của các chi, đảng bộ sẽ có sự chuyển biến nhất định, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ quan đề ra.

*Đồng chí Đoàn Dụng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn: Trên tinh thần không nể nang né tránh, nhìn thẳng vào sự thật, các ý kiến đóng góp phê bình theo tinh thần NQ TƯ 4  đã mạnh dạn phê bình xây dựng cho từng ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy một cách trung thực, thẳng thắn, qua đó giúp từng đồng chí thấy được những ưu điểm để phát huy, cũng như kịp thời chỉ ra được những mặt hạn chế, tồn tại khách quan lẫn chủ quan để từ đó nhanh chóng đề ra những giải pháp khắc phục sửa chữa. trước mắt, huyện sẽ tập trung  giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong nhân dân và đặc biệt công tác cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quan lý ở cơ sở.


Sau kiểm điểm, nhiệm vụ trước mắt mà Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo là rà soát lại thực trạng cán bộ các cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, ưu tiên đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, đủ chuẩn; xem xét thay thế cán bộ không đủ năng lực công tác. Phương châm của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn là phải thực chất từ công tác tuyển dụng đến công tác đánh giá cán bộ...

*Đồng chí Phạm Viết Nho - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Tơ: Sau khi kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ đã chỉ đạo xử lý một cách kiên quyết, dứt điểm một số vụ việc nổi cộm, có dư luận không tốt trong xã hội. Những kết quả đạt được trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này mới chỉ là bước đầu, nhưng từ những kết quả bước đầu đó đã giúp cho tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của nghị quyết, đã tác động tích cực trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ trong huyện; tạo cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thấy được những hạn chế, khuyết điểm của mình trong những năm qua, đồng thời có hướng khắc phục trong thời gian đến. Và qua đợt kiểm điểm lần này cũng giúp cho cán bộ, đảng viên thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ được giao, làm việc có chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm hơn.

*Đồng chí Võ Văn Quỳnh - Bí thư chi bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh: Tôi thấy rằng một trong những chuyển biến đầu tiên sau kiểm điểm là ngay sau đó có kết quả phân loại, đánh giá cán bộ công chức cuối năm và thực hiện phân tích chất lượng đảng viên theo định kỳ hằng năm với tinh thần góp ý xây dựng cho đồng chí, đồng nghiệp mình nó có những chuyển biến về chất, tức là việc góp ý nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ những hạn chế khuyết điểm của đồng chí, đồng nghiệp mình, giúp cho đồng chí đồng nghiệp mình thấy rõ hơn chứ không nể nang, xê xoa, khen lẫn nhau.

Cái được thứ hai là qua kiểm điểm từng đồng chí đảng viên có chức vụ lãnh đạo quản lý trong cơ quan, chi bộ nhận thức hơn về vai trò trách nhiệm của mình đối với tập thể cơ quan, đối với tập thể chi bộ và kể cả cán bộ công chức đối với tập thể cơ quan mình. Tinh thần xây dựng lớn hơn thể hiện qua hội nghị lấy ý kiến vào Ngày pháp luật được tổ chức hàng tháng ở cơ quan Thanh tra tỉnh...

 

Thanh Thuận
 

.