Trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí
16:56 | 11/08/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ngãi đã huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội cùng chăm sóc, hỗ trợ người tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí sớm được hòa nhập cộng đồng.
.
.