Thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

04:11, 18/11/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 17/11, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến quy mô cấp xã như sau: