Cập nhật lúc: 22:05, 28/03/2015 [GMT+7]
.

Tây Trà: Tăng cường công tác DS-KHHGĐ


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2014, kết quả thực hiện công tác DS-KHHGĐ ở huyện Tây Trà đạt 113% kế hoạch năm, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2015, huyện Tây Trà tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ, nhất là hoạt động truyền thông giáo dục nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

Những năm gần đây, Ban chỉ đạo công tác dân số huyện Tây Trà thường xuyên được kiện toàn. Các cấp ủy đảng, chính quyền ở huyện Tây Trà quan tâm tích cực đến công tác DS-KHHGĐ. Nhờ đó công tác chỉ đạo và sự phối hợp thực hiện giữa các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đạt hiệu quả cao. Hằng năm ngoài sự quan tâm chỉ đạo, huyện còn hỗ trợ thêm kinh phí từ nguồn của Chương trình 30a hằng trăm triệu đồng để tăng cường cho hoạt động truyền thông và xây dựng một số mô hình điểm để góp phần nâng cao chất lượng dân số. Chính vì vậy,  kết quả hoạt động công tác DS-KHHGĐ ở huyện Tây Trà từ yếu nay đã vươn lên khá. Đây là điều rất đáng khích lệ.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy-Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Tây Trà phấn khởi cho biết, hiệu quả công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện ngày càng nâng lên. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm, năm 2013 là 17,3%, nhưng năm 2014 giảm còn 15,2%. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình 30a, quý nào cũng tổ chức truyền thông nói chuyện chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ. Trong năm 2014 đã tổ chức trên 50 buổi truyền thông trực tiếp tại các xã và thôn, xóm. Bên cạnh đó còn xây dựng mô hình CLB phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên, CLB sức khỏe sinh sản vị thành niên trong trường THPT… Nhiều xã thực hiện tốt công tác truyền thông như: Trà Phong, Trà Nham, Trà Xinh… Nhờ đó nhận thức về sinh đẻ có kế hoạch và chăm sóc sức khỏe sinh sản của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tây Trà được nâng cao.

Các ban, ngành đoàn thể, nhất là hội phụ nữ và Uỷ ban  MTTQVN huyện đã có nhiều chương trình phối hợp trong công tác lồng ghép phối hợp truyền thông. Ông Hồ Văn Tiến-Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tây Trà  cho biết, uỷ ban MTTQVN các cấp trên địa bàn huyện thường xuyên đưa nội dung không sinh con thứ 3 trở lên vào sinh hoạt trong khu dân cư, gắn với việc thực hiện toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ cũng là một trong những tiêu chí xét gia đình, khu dân cư văn hóa…

Tuy nhiên, thực tế đáng lo ngại hiện nay là tình trạng sinh con thứ 3 trở lên ở huyện Tây Trà có chiều hướng gia tăng. Trong 3 tháng đầu năm 2015, toàn huyện có gần 200 đối tượng phụ nữ mang thai, trong đó mang thai con thứ 3 trở lên có 19 người (chiếm 19,2%).  Điều này cho thấy, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng gia tăng.

Ông Đỗ Minh Lâm-Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số huyện Tây Trà nhấn mạnh, huyện Tây Trà sẽ tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Các ngành cần làm tốt công tác tham mưu, phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện các nội dung trong công tác DS-KHHGĐ. Công tác tuyên truyền về DS- KHHGĐ cần được chú trọng, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành để đạt được hiệu quả.

Trang Tuyết
 

.
.