Cập nhật lúc: 14:39, 21/02/2015 [GMT+7]
.

Tất cả bệnh viện phát số thứ tự khám bệnh tự động


Đến tháng 6/2015, tất cả các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến Trung ương phải áp dụng hệ thống phát số thứ tự khám bệnh tự động.

1 trong 12 nhiệm vụ trọng tâm năm nay mà Bộ Y tế đề ra là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, góp phần giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân.

Bộ Y tế phấn đấu đến tháng 6/2015, tất cả các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến Trung ương phải áp dụng hệ thống phát số thứ tự khám bệnh tự động tại các Khoa khám bệnh nhằm hạn chế tình trạng chen ngang, đảm bảo công bằng và giảm thời gian chờ đợi của người dân.

Các bệnh viện bố trí đầy đủ ghế ngồi chờ cho bệnh nhân, tiếp tục bố trí ngân sách và sử dụng 15% số tiền khám bệnh thu được để đầu tư, nâng cấp khu vực khám bệnh, tăng thêm bàn khám, buồng khám, máy móc, trang thiết bị để giảm thời gian khám, thời gian lấy kết quả xét nghiệm, chiếu chụp của người bệnh, cải tạo mở rộng, tăng thêm số giường bệnh để giảm nằm ghép.

Sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định 1313 về cải tiến quy trình khám bệnh, 93% số bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến Trung ương tiến hành cải tạo cơ sở hạ tầng Khoa khám bệnh, trong đó số buồng khám bệnh ở cả 3 tuyến tăng trung bình 93,3%.

Trung bình mỗi bệnh viện tuyến Trung ương có 25 bàn khám, bệnh viện tuyến tỉnh có 10 bàn khám và bệnh viện tuyến huyện có 8 bàn khám.

Đặc biệt đã có 40% bệnh viện thực hiện phát số thứ tự khám bệnh tự động.

Quy trình khám bệnh đã giảm được 48,5 phút so với trước, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh và người nhà bệnh nhân, giúp tiết kiệm được hơn 27 triệu ngày công lao động mỗi năm./.Văn Hải/VOV

.