Cập nhật lúc: 10:04, 01/10/2013 [GMT+7]
.

Bộ Y tế đề xuất danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang thông báo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sữa và các sản phẩm từ sữa thuộc mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo dự thảo, Danh mục sữa và các sản phẩm từ sữa thuộc mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 15 Luật Giá bao gồm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-36 tháng tuổi; sữa và sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa được bổ sung hoặc không bổ sung vi chất dinh dưỡng nhưng không theo công thức đã quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật có công bố sử dụng cho trẻ dưới 6 tuổi.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công Thương và các cơ quan có liên quan khẩn trương ban hành trước ngày 5/10/2013 Danh mục sữa và các sản phẩm từ sữa thuộc mặt hàng Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Điểm h khoản 2 Điều 15 Luật giá.

Theo VGP News

.