Hội nghị trực tuyến về Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản

Thứ Tư, 20:08, 14/12/2011 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 14/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện  Nhân đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành triển khai Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Tham dự tại đầu cầu Quảng Ngãi có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/11/2011 với mục tiêu tổng quát là: Nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số và phân bố dân số, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo đó, 10 mục tiêu cụ thể: Phấn đấu tốc độ tăng dân số ở mức khoảng 1% vào năm 2015 và ổn định ở mức khoảng 1% vào năm 2020; chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình cao của thế giới vào năm 2020.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi.


Nâng cao sức khỏe, giảm bệnh, tật và tử vong ở trẻ em, thu hẹp đáng kể sự khác biệt về các chỉ báo sức khỏe trẻ em giữa các vùng, miền. Nâng cao sức khỏe bà mẹ, thu hẹp đáng kể sự khác biệt về các chỉ báo sức khỏe bà mẹ giữa các vùng miền.

Giảm mạnh tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, đặc biệt tập trung vào các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng về tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số này trở lại mức 105-106 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái khoảng năm 2025.

Duy trì mức sinh thấp hợp lý, đáp ứng đầy đủ nhu cầu kế hoạch hóa gia đình của người dân, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản có chất lượng. Giảm tỷ lệ phá thai, cơ bản loại trừ phá thai không an toàn; chủ động phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm ung thư đường sinh sản, chú trọng sàng lọc ung thư đường sinh sản ở phụ nữ trong độ tuổi 30 - 54 tuổi...

Giảm mạnh tốc độ tăng tỷ số  giới tính khi sinh là một trong những mục tiêu của Chiến dịch.

Giảm mạnh tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh là một trong những mục tiêu của Chiến dịch.


Cải thiện sức khỏe sinh sản của người chưa thành niên và thanh niên, cho các nhóm dân số đặc thù (người di cư, người khuyết tật, người nhiễm HIV, người dân thuộc dân tộc có nguy cơ suy thoái về chất lượng giống nòi); đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người là nạn nhân của bạo lực vì lý do giới tính và trong trường hợp thảm họa, thiên tai.

Tại hội nghị, Bộ Y tế cũng hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh, thành phố thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đầu tư cho công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản là đầu tư cho phát triển bền vững, mang lại hiệu quả trực tiếp về kinh tế, xã hội và môi trường. Vì vậy, các cấp ủy Đảng và chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, huy động sự tham gia của toàn xã hội; tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy để thực hiện có hiệu quả công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ái Kiều    

.